Notícies

Navigation Bar

Es consolida i restaura la torre ibèrica de la Cadira del Bisbe

Above Content Body

Content Core

La Generalitat de Catalunya ha destinat una inversió directa, de 20.000,00 euros per a la consolidació i restauració de la torre ibèrica situada al jaciment de La Cadira del Bisbe. Aquesta intervenció arqueològica té la seva significació, perquè conlou definitivament el programa de consolidació i restauració de totes les estructures excavades del poblat ibèric i atura la forta erosió, alhora que frena el risc de descomposició de les restes. Les futures intervencions arqueològiques al jaciment s'orientaran a pavimentar els terres de les cases i excavar l'entorn de la torre amb l'objectiu de conèixer com es connectava amb la resta del poblat.

Torre ibèrica Cadira del Bisbe 1Torre Ibèrica Cadira del Bisbe 3Torre ibèrica Cadira del Bisbe 2

Paral·lelament es treballa en dos àmbits. Primer en la recopilació de tota la informació publicada sobre el jaciment arqueològic per a documentar-lo; i segon en la recuperació dels materials arqueològics dipositats en diversos museus de municipis veïns per tal de poder produir l'exposició permanent sobre el jaciment ibèric i per extensió sobre la cultura ibèrica i els inicis de la romanització.

Below Content Viewlet

Document Actions