Notícies

Navigation Bar

En vigor els nous criteris per accedir als ajuts de menjador escolar

Aquest curs no cal acreditar una situació específica de la unitat familiar ni una valoració dels serveis socials per optar als ajuts

Above Content Body

Content Core

Els criteris per optar als ajuts de menjador escolar aquest curs 2023-2024 canvien i faciliten l’accés a aquestes beques. A partir d’ara, s’aplica un nou llindar per a concedir els ajuts que permet:

  • Augmentar el nombre de famílies que obtinguin aquestes beques, es concediran un 76% dels ajuts sol·licitats.
  • Incrementar els ajuts del 70% al 100% del cost del servei a 56.000 famílies que ja el tenien concedit.

Els nous criteris no demanen acreditar situacions específiques de la unitat familiar ni la valoració dels serveis socials, que fins ara havien d’emetre un informe amb una puntuació mínima.

Es facilita l’accés als ajuts en l’alumnat amb discapacitat

Aquest curs escolar també presenta novetats sobre l’accés als ajuts en l’alumnat amb discapacitats. S’ha rebaixat el llindar per accedir a aquests ajuts i ara hi poden accedir els que tinguin una discapacitat del 33%, fins ara calia acreditar-ne el 60%.

Ajuts individuals de menjador

L'Administració atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del tot o parcialment el cost del servei) a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides.
 
Per sol·licitar un ajut, les famílies s'han d'adreçar als consells comarcals (o al Consorci d'Educació de Barcelona, en el cas dels alumnes escolaritzats en centres de la ciutat de Barcelona) que són les administracions que gestionen aquests ajuts.
 
Per als alumnes que s'han de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent, el servei de menjador és obligatori i gratuït.

Below Content Viewlet

Document Actions