Notícies

Navigation Bar

Els impostos, congelats un altre any

Les Ordenances Fiscals 2022 incentiven el full de ruta cap a la transició ecològica.

Above Content Body

Content Core

De forma telemàtica, com l’any passat, el Ple de l’Ajuntament de Premià de Dalt va aprovar aquest dimecres 27 d’octubre al vespre, en un dels plens més rellevants de tot el calendari, les ordenances fiscals pel proper any.El ple el va presidir el primer tinent d’alcalde, Alejandro Costa Urigoitia, per l’absència de l’alcalde, Josep Triadó. Tampoc va assistir el regidor de la Crida, Carlos Garcia Ábalos.

L’IBI (Impost de Béns Immobles) i la resta d’impostos i taxes es mantenen congelats.

Com a novetat, s’ha creat una bonificació del fins al 95% de l’ICIO (Impost de Construcciones, Instal·lacions i Obres) per la instal·lació de sistemes d’aprofitaments tèrmics o elèctrics de l’energia solar. Com explica el regidor d’Economia, Alejandro Costa Urigoitia: “Refermem dues accions claus d’aquest Govern, d’una banda mantenir els impostos baixos -es paga un 30% menys que a municipis similars- i congelats des de fa més 10 anys, i de l’altra, garantir la distribució equitativa de les rendes”. El regidor de l’àrea econòmica remarcava també el compromís amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides i la transició ecològica i la necessitat que el Govern incentivi aquesta transició, explicant que “les noves bonificacions fiscals afavoreixen l’economia verda”.

Pel que fa als beneficis fiscals sobre l’IBI - que poden arribar al 25%- per instal·lació de plaques, s’especifica com s’han de sol·licitar amb l’objectiu d’aclarir punts que generaven dubtes entre els ciutadans i alhora s’amplia la bonificació a les plaques tèrmiques.

  • Instal·lacions fotovoltaiques elèctriques: certificat final de la instal·lació solar emès per l’empresa instal·ladora autoritzada.
  • Instal·lacions solars tèrmiques: certificació de l’instal·lador autoritzat on s’indiqui la marca, model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars, i certificat d’homologació dels col·lectors emès per la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d’Energia. És necessari aportar el darrer rebut de l’IBI o bé especificar en la sol·licitud la referència cadastral de la finca on s’ha produït la instal·lació.

La resta de modificacions que es fan obeeixen a canvis normatius i a l’aclariment de conceptes, com per exemple el redactat de les condicions de bonificacions a l’impost de vehicles que ara s’establiran en base a l’etiqueta de la DGT segons les emissions dels vehicles. És a dir, bonificació del 75% de la quota de l’impost als vehicles amb etiqueta Zero emissions, i 50% als vehicles amb etiqueta ECO.

 

El grups de l’oposició

David Expósito, el regidor de Ciutadans, manifestava que “no compartim l’immobilisme del govern, qui no rebaixa ni impostos ni taxes en un any que serà dur. Pateixen una manca d’empatia amb veïns i comerciants”.

Jaume Batlle des de la Crida, distingia entre el contingut de les Ordenances Fiscals i les formes, tot lamentant que el govern decidís de forma unilateral la data i l’hora del ple extraordinari. Tanmateix, avançava “el vot de confiança tot esperant que el que es proposa sigui una realitat i que les formes no es repeteixin en el Pressupost 2022”.

Quim Fornés, portaveu d’ERC, explicava que “no hi ha un augment de la pressió fiscal però no ens veiem amb cor de fer un vot a favor”.

En el torn de rèplica, el regidor d’Economia, Alejandro Costa, agraïa el to emprat per la Crida i ERC i a l’únic regidor de Cs, li demanava que “deixí de frivolitzar dient que no baixem l’IBI quan des de fa més de 10 anys el tenim un 30% per sota dels pobles similars”, i afegia, “baixar més els impostos suposaria que, per exemple, la gent usuària del DISA a què es referia en la seva intervenció,  no podria anar-hi ni a recollir un litre de llet perquè baixant més els ingressos no podríem mantenir l’estat de benestar actual”.

La modificació de les ordenances fiscals per al 2022 es va aprovar amb els vots del Govern (9 Junts i 2 PSC), l’abstenció d’ERC (3) i Crida (1), i el vot en contra de Cs (1). 

 
Nova Jutgessa de Pau

Per unanimitat del plenari, Eulàlia Puig va ser designada Jutgessa de Pau titular i Albert Rodon, suplent.

Modificacions urbanístiques

Es va aprovar per àmplia majoria la modificació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) sobre 12 parcel·les entre els carrers Pere Moles, Ricard Sagué, Bonaplata i Montserrat Martí. Concretament, es tractava  d’actualitzar els paràmetres constructius d’aquestes propietats a la normativa urbanística vigent. El punt es va aprovar amb els vots a favor del Govern (Junts i PSC), l’abstenció d’ERC i Crida, i el vot en contra de Ciutadans.

La segona modificació urbanística era per donar compliment al mandat contingut a la llei d’accessibilitat i es va tirar endavant per unanimitat.

 

Possible pèrdua de les plusvàlues

Si es confirma la pèrdua de les plusvàlues, en el marc de la sentència del Tribunal Constitucional que invalida la forma com s’ha calculat fins ara l’impost de la plusvàlua sobre la venda o herència de finques, una decisió que impediria als Ajuntaments cobrar aquest impost d’ara endavant, el regidor d’Economia, Alejandro Costa Urigoitia, va avançar en el Ple que la intenció de Premià de Dalt és demanar mesures compensatòries, urgents i efectives per part de l’Estat espanyol, per a equilibrar un ingrés que “és del tot injust”, concloïa.

Below Content Viewlet

Document Actions