Notícies

Navigation Bar

El Ple aprova el pressupost 2013 amb l'atenció social i les polítiques educatives com a eixos prioritaris

Above Content Body

Content Core

recurs3

El ple de la Corporació va aprovar dilluns 10 de desembre un pressupost municipal de 10.837.000€, uns 14 mil euros menys que l’any passat. El document va rebre els vots favorables del govern, format per CiU (8) i PPC (2); SI (1) es va abstenir, mentre que PSC (5) i ERC (1) van votar en contra.

El suport a les persones, l’educació i les polítiques d’ocupació, els 3 temes clau
En un pressupost marcat per la prudència, davant l’actual moment econòmic, s’ha volgut mantenir intactes i fins i tot incrementar les partides destinades a garantir la cohesió social,. En aquest sentit, tot i la davallada del pressupost, l’Ajuntament manté com a  prioritàries les polítiques d’atenció a les persones i famílies, els serveis assistencials, la cohesió social, el foment de l’ocupabilitat i la recuperació econòmica.
L’educació té un pes específic en aquest pressupost. En aquest sentit, cal destacar l’esforç de l’Ajuntament per a garantir l’excel·lència educativa en les escoles bressol. Així, l’aportació municipal al finançament de les escoles bressol s’incrementa (l'Ajuntament assumeix el 43% del seu cost) per a compensar la reducció d’altres fonts de finançament supramunicipals (eliminació de la partida estatal d’educació de 0 a 3 anys i la reducció de les aportacions de la Generalitat). La partida d’escola bressol ha passat a ser de 2,9M€m el que suposa el 43% del cost total del servei.
A banda, també és important l’augment del cost de la línia d’autobús C-14 que connecta els diferents barris amb l’estació de Renfe. Concretament, puja a 97.500€.

Les inversions del pressupost 2013
Els comptes inclouen millores en l’entorn urbà per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Premià de Dalt. Es destinaran un total de 1,45M€ a inversions, dels quals 410.000 seran per a la reforma de l’antic ajuntament i plaça de la Vila; 323.000 per a la Llei de Barris; 180.000 a la pavimentació de la Riera de Sant Pere;  80.000€ en les millores a edificis; 37.000€ a millores en les instal•lacions esportives 23.000€ en noves tecnologies i 10.000€ en equipaments per a serveis municipals com ara la Brigada Municipal d’Obres.

Societat Municipal i Patronat Promúsica
En el mateix ple també es va aprovar el pressupost del Patronat Promúsica de Premià de Dalt (7.755,00€) i l’estat de previsions de la Societat Municipal La Pinassa amb uns ingressos de 1.608.067,20€ i unes despeses de 1.555.692,75€. Cal recordar que la Societat Municipal La Pinassa és una eina de l’Ajuntament, amb el 100% del seu capital públic, mitjançant la qual pot gestionar de forma directa els serveis públics. En aquest sentit, enguany La Pinassa té encomanada la prestació del servei municipal de neteja viària i de neteja d’edificis; l’elaboració de l’inventari de Béns i Drets Municipals així com el suport i assistència tècnica i administrativa.

Below Content Viewlet

Document Actions