Notícies

Navigation Bar

El Ple aprova el Compte General de l'exercici 2020

Prospera sense cap vot en contra la liquidació d’un pressupost marcat en la seva totalitat per la pandèmia

Above Content Body

Content Core

Al Ple celebrat dilluns 20 de setembre, es va aprovar el Compte General del 2020, un document que mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l'execució pressupostària. La proposta va prosperar pels vots favorables del Govern (9 JUNTS i 2 del PSC), mentre que tota l’oposició (3 ERC, 2 Crida i 1 Ciudadanos) es van abstenir,.

 El Compte General està integrat per:

  • El Compte de la pròpia entitat
  • Els Comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l'ens local. En el cas de Premià de Dalt, la Societat Municipal La Pinassa

Com explicava el regidor d’Economia, Alejandro Costa Urigoitia, “el document està fiscalitzat tècnica i políticament i rep el vist i plau de la Sindicatura de Comptes”. I afegia, “a banda, el document s’ha exposat al públic i no s’han presentat cap reclamació”. David Expósito, el regidor de Cs, lamentava en la seva intervenció “el zero control dels contractes menors” i anunciava una abstenció “amb ganes de fer un vot en contra”. Carlos Garcia de la Crida, agraïa les explicacions de l’interventor a la Comissió de Comptes i recordava però que “hem trobat a faltar despesa en Participació Ciutadana i en Cooperació i Solidaritat, però entenem la difícil situació del Pressupost 2020 per la Covid-19”. El portaveu d’ERC, Quim Fornés, es mostrava en la mateixa línia argumental alhora que  sol·licitava al Govern “rebre la documentació amb més antelació per analitzar-la com caldria”. En la seva rèplica sobre l’augment dels contactes menors durant l’exercici 2020, el regidor d’Economia explicava que “tots ells estan sota el paraigua legal que es requereix”. Alejandro Costa argumentava que “gràcies a la gestió de la Covid a Premià de Dalt, hem augmentat els ajuts directes a les empreses un 100%, en polítiques digitals un 40% i hem triplicat la inversió en Salut per atendre les necessitats de la ciutadania, posant els mitjans necessaris”.

Declaració institucional aprovada en la Junta de Portaveus del Ple

Abans de les mocions, la secretària municipal, Mireia Boté, va donar compte de l’aprovació d’una declaració institucional en el decurs de la Junta de Portaveus, per a denunciar la situació de l’Afganistan després que els talibans hagin recuperat el poder en aquest país.

 Mocions

S’hi van presentar dues. La Crida una sobre el futur urbanístic dels espais ocupats fins ara pels peatges de l’autopista C-32 i dels entorns dels futurs accessos. Estava previst que una persona representant de la plataforma Preservem El Maresme intervingués per a explicar la moció, però el temporal va impedir que s’hi connectés.  Carlos Garcia Abalos va explicar la necessitats de blindar aquests espais recuperant-los i va contextualitzar l’alliberament dels peatges en la pressió ciutadana. El regidor de Cs, David Expósito, va votar en contra de la moció perquè “blindar no entra en les nostres polítiques”. Quim Fornés des d’Esquerra explicava l’abstenció del seu grup municipal perquè aquests terrenys consten com a viaris en el planejament urbanístic vigent, i per a requalificar-los caldria plantejar-ho en un Ple, tot i que manifestava “compartir part de l’exposició de la moció”. Finalment, Carles A. Medina, portaveu del Govern, va explicar que “no compartim blindatges preventius”.

La moció doncs no va prosperar en rebre únicament el vot favorable dels dos regidors de Crida Premià de Dalt, els vots en contra de Junts, PSC i Cs, i l’abstenció d’ERC.

La segona moció la presentava el grup municipal de Ciutadans i demanava crear un festival de rumba catalana al poble coincidint amb la Missa Rociera o l’Arrela’t per tal de promoure aquest gènere musical.  Jaume Batlle des de la Crida s’hi mostrava favorable explicant que “la rumba és patrimoni nostre. I no només de Barcelona sinó que, per exemple, també n’hi a Lleida”. Des d’ERC, Quim Fornés argumentava el vot en contra perquè “no trobem cap clam popular que reclami aquesta petició”. Per acabar, el portaveu del Govern, Carles A. Medina, va concloure que “per a nosaltres la moció és un prec. Estem d’acord en programar rumba però en els esdeveniments que ja fem, no optar per crear un festival específic de rumba”.

La moció tampoc es va aprovar. Cs (1) i Crida (2) la van votar a favor; ERC (3) es va abstenir i Junts (9) i PSC (2) van votar-la en contra.

Precs i preguntes

El grup municipal d’ERC va formular un prec sobre jardineres, i va preguntar sobre el nou paviment del carrer de les Teixidores, el nou accés a La Poma Bike Park i sobre l’Institut-Escola Santa Anna.

Des de la Crida van demanar al Govern sobre el reciclatge del plàstic dur, l’estat del pipicà del carrer de l’Oest i l’Ulisses Fest. I van fer un prec per a recuperar la presencialitat als plens.

C’s va preguntar sobre el Síndic de Greuges, els acords de la Junta de Govern Local, el nou Institut-Escola Santa Anna, el pagament dels llibres escolars, els cotxes abandonats i la Policia Local, I va formular un prec relatiu a la neteja dels laterals de l’autopista que pertanyen a Premià de Dalt i de les rieres.

El proper Ple tindrà lloc el 15 de novembre, però ja es va avançar que se’n convocarà un d’extraordinari per aprovar les Ordenances Fiscals.


 

Ordre del dia

Below Content Viewlet

Document Actions