Notícies

Navigation Bar

El Ple aprova destinar 1 milió d'euros del superàvit a la millora de l’espai públic i a polítiques digitals

La sessió ordinària es va celebrar dilluns 16 de setembre i el regidor d'ERC, Josep Font, no hi va assistir

Above Content Body

Content Core

Un dels punts més destacats del Ple del mes de setembre va ser la incorporació del superàvit de les finances municipals de l’any 2018, quasi 978.000 € al pressupost vigent per tal de fer front a diverses inversions. La major part d’aquest import es destinarà a actuacions a la via pública, millorar l’accessibilitat i a temes de sostenibilitat, i la resta, explica el regidor d’Hisenda, Alejandro Costa Urigoitia, “és una aposta pel govern digital”.  

La renovació de l’enllumenat de La Poma Bike Park, adequació dels quadres d’enllumenat públic, obres de soterrament de línies de l’avinguda Catalunya i carrers Conca de Tremp i Penedès, al barri de la Floresta, i reparacions de paviments a diverses zones del poble, són les actuacions que s’emporten la major part d’aquests diners provinents de l’estalvi o romanent de tresoreria de l’exercici 2018.

David Expósito, regidor de Ciutadans, va argumentar el seu vot en contra explicant que “aquesta modificació és per a cobrir el que nosaltres considerem una mala gestió. Una manca de previsió”. Jaume Batlle, regidor de la Crida, defensava l’abstenció del seu grup per les formes, concretades en la manca de temps en poder estudiar la proposta i el diàleg inexistent. Quim Fornés, portaveu d’ERC, també es va postular en contra de la modificació de pressupost, adduint que no compartien el projecte polític ja que les prioritats d’Esquerra són unes altres. Contràriament, Ginés Marín des del PSC va defensar el seu vot favorable perquè “són continuïtat de l’anterior etapa de govern i es recullen propostes que formaven part del programa socialista a les darreres eleccions municipals”.

Responent les diferents intervencions dels grups, el regidor d’Hisenda, Alejandro Costa, va recordar que la finalitat del romanent ve marcada per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, "així que només es pot dedicar a inversions sostenibles i no a despesa corrent", va dir. A les crítiques de mala gestió del regidor de Ciutadans, l’alcalde, Josep Triadó, va explicar que  “l’Ajuntament ha estat reconegut per tothom per a la seva bona gestió”. Al respecte, Costa Urigoitia incidia en què, “aquest govern no deixa els diners al calaix sinó que els dediquem a les necessitats de la gent”.

La modificació de pressupost va ser aprovada amb 9 vots a favor de Junts-Nou Impuls i 2 del PSC , 3 vots en contra d’ ERC (2) i C’s (1), i 2 abstencions de la Crida.

En el decurs del Ple també es va aprovar la designació dels representants del consistori a la Comissió d’Honors i Distincions i a la DO Alella, un punt en què l’oposició va demanar més pluralitat i que va aprovar-se amb 11 vots favorables del Govern i PSC; 3 vots en contra, d’ERC (2) i C’s (1), i 2 abstencions de la Crida.

També es va aprovar amb els vots a favor de Junts-Nou impuls, ERC i PSC la designació de candidats a ocupar la vocalia del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària. C’s va votar en contra mentre que la Crida es va abstenir.

En canvi, es va aprovar per unanimitat el padró municipal d’habitants de Premià de Dalt, a 1 de gener de 2019. Som 10.448 habitants; 5.246 dones i 5.202 homes.

Mocions

Quant a mocions, van prosperar les presentades per ERC i la Crida, i no l’única que presentava Ciutadans. Aquesta demanava convertir el futur CAP Caterina Albert ‘Víctor Català’ de Premià de Dalt en un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). Pel regidor David Expósito (C’s), “amb un CUAP no hauríem de desplaçar-nos a l’Hospital de Mataró”. ERC i la Crida van decantar-se per l’abstenció, mentre que Junts-Nou Impuls i PSC van optar per votar en contra perquè el canvi, segons es desprèn de les seves intervencions, suposaria un major retard en la construcció del CAP. En aquest sentit, l’alcalde, Josep Triadó, va explicar que “jo per demanar, demano un hospital”.

Les tres mocions que sí es van aprovar van ser les de suport a la vaga pel clima del 27S i per l’emergència climàtica -amb el vot favorable de tots els partits a excepció de C’s que es va abstenir-; la de suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament a la Mediterrània -amb el vot favorable de tots els partits a excepció de C’s que es va abstenir-, ambdues presentades per ERC; i la darrera, presentada per la Crida, en què es demanava recuperar la memòria històrica del poble, després que aquest grup suprimís del text inicial un dels punts que feia referència a les persones integrants de la Comissió d’Honors i Distincions, a instàncies del Govern. La moció va ser aprovada per unanimitat.

Precs i preguntes de l'oposició al Govern

ERC va fer-ne tres, sobre trànsit al voltant de les Escoles Betlem, registre d’interessos per part dels càrrecs electes i sobre El Banquet de Premià, i un prec, sobre la senyalització d’un pas de vianants. La Crida va preguntar sobre la Font del Peix i el terreny del damunt, ressalts i desguassos i sobre els càrrecs de confiança de l’Ajuntament. Finalment, Ciutadans va demanar informació sobre les obres a La Floresta, la col·locació de la bandera espanyola a la façana de l’Ajuntament i sobre un Pla d’evacuació i d’emergències.

Escola - Institut

En l’informe de regidories, l’alcalde va informar al Ple que se signarà un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya perquè l’Escola Santa Anna passi a ser d’aquí a dos cursos, escola – institut amb 10 aules. “Aquest projecte neix del col·lapse actual de l’INS Valerià Pujol”, explicava l’alcalde, “que està pensat per acollir 2 línies i avui n’hi ha 4 amb mòduls prefabricats”. L’Ajuntament es planteja avançar els recursos econòmics a la Generalitat per a tirar endavant aquest projecte que, segons Josep Triadó, “serà molt positiu per a l’ensenyament públic a Premià de Dalt”. Es tracta de la integració de l'educació primària i la secundària en un mateix centre, en aquest cas, l'Escola Santa Anna de Premià de Dalt. Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels alumnes i les seves famílies, el Departament d'Educació recull la vocació innovadora dels centres per explorar noves estructures organitzatives que permetin assolir l'èxit escolar.

El proper Ple tindrà lloc dilluns 21 d'octubre a dos quarts de vuit del vespre.

Below Content Viewlet

Document Actions