Notícies

Navigation Bar

El Parc Serralada Litoral convoca el seu 8è Concurs de Fotografia

El termini acaba el 15 d'octubre de 2016

Above Content Body

Content Core

8è concurs de fotografiaEl jurat estarà format per tres membres del cos de jurats de la Federació Catalana de Fotografia, un membre de l'equip tècnic del parc i el president del consorci o persona en qui delegui. A més a més, periòdicament les fotografies s'incorporaran a la pàgina web www.parcs.diba.cat/web/litoral i al Facebook del Parc de la Serralada Litoral. Els visitants podran marcar-les "m'agrada" i el resultat de la votació mitjançant Facebook determinarà el Premi del públic.

Bases del 8è concurs fotogràfic

S'estableixen dues categories:

 1. Públic en general, persones aficionades o professionals.
 2. Nens i nenes fins als 12 anys

La temàtia del concurs és única per ambdues categories: "La meva mirada", en el marc del Parc de la Serralada Litoral.

Nombre d'obres: Es limita a un màxim de quatre les fotografies per autor. Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai presentades ni premiades en cap altre concurs, ni en edicions anteriors del Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.

Tècnica: Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil i s'admetrà qualsevol tractament digital. Les fotografies han de ser realitzades dins l'àmbit del Parc de la Serralada Litoral, tenint en compte la legislació d'aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret 148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

Format: Les imatges han de ser en format JPG amb un màxim de 1024 en sentit horitzontal i 768 píxels en sentit vertical, amb una resolució de 72 dpi. (en cas de premi es demanarà una versió de 300 dpi)

Tramesa: La inscripció en aquest concurs és gratuïta. Les fotografies han d'adreçar-se mitjançant correu electrònic a l'adreça p.slitoral@diba.cat acompanyades del formulari Participació al 8è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral (un formulari per a cada fotografia presentada al concurs) indicant les dades següents:

 • Títol de la fotografia
 • Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
 • Nom i cognoms de l'autor/a
 • Municipi de residència
 • Telèfon de contacte
 • Adreça electrònica de contacte

Formulari:
Les dades que es remetin a través del formulari electrònic s'incorporaran als sistemes d'informació del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i s'utilitzaran exclusivament per qüestions relacionades amb la participació al 8è Concurs fotogràfic del Parc. Caldrà l'acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades, i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD, s'atorgarà el consentiment inequívoc al Consorci del Parc de la Serralada Litoral perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, a l'adreça: Can  Magarola,  Av. Sant Mateu, 2 - 08328 Alella, o al correu electrònic: p.slitoral@diba.cat

Termini: El termini de presentació de les obres és fins les 23:55 hores del 15 d'octubre de 2016. El Consorci es reserva el dret d'ampliar aquest termini.

Jurat: El jurat estarà format per tres membres del cos de jurats de la Federació Catalana de Fotografia, un membre de l'equip tècnic del parc i el president del consorci o persona en qui delegui.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena d'octubre amb convocatòria dels mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants.

Periòdicament les fotografies s'incorporaran a la pàgina web www.parcs.diba.cat/web/litoral i al Facebook del Parc de la Serralada Litoral https://www.facebook.com/parcserraladalitoral. Els visitants podran marcar-les "m'agrada" i el resultat de la votació mitjançant Facebook determinarà el Premi del públic.


Premis:

Categoria públic en general

Premis del jurat:

 • 1r premi: Medalla d'or de la FCF i estada d'un cap de setmana per a dues persones, en règim de pensió completa, en una casa rural entre les que participen en el programa El Parc a Taula.
 • 2n premi: Medalla de plata de la FCF i cistella de productes agroalimentaris procedents de les productores i dels productors que participen en el programa El Parc a Taula.
 • 3r premi: Medalla de bronze de la FCF i cistella de productes agroalimentaris procedents de les productores i dels productors que participen en el programa El Parc a Taula.

Premi del públic: Àpat per a dues persones en un dels restaurants que participen en el programa El Parc a Taula.

Una mateixa persona no podrà ser agraciada amb més d'un premi.

Categoria nens i nenes fins a 12 anys
Totes les fotografies presentades formaran part d'un pòster que el consorci editarà.
Es convidarà tots els nens i a totes les nenes que hagin enviat fotografies a participar a una jornada naturalista per a conèixer les papallones i els ocells del parc.

Guardes i tècnics del Consorci del Parc de la Serralada Litoral participaran en aquesta jornada.
El mateix dia que es faci públic el veredicte del jurat per a la categoria públic en general, es donarà informació detallada de la Jornada Naturalista.
El lliurament de premis i la inauguració de l'exposició tindrà lloc a can Magarola, nova seu del Consorci del Parc de la Serralada Litoral al Municipi d'Alella.

Propietat de les fotografies:
Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d'autor. Les fotografies premiades podran ser utilitzades pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà, sense limitació de cap mena i indefinidament, podent-ne cedir els drets d'utilització a tercers, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l'autor o l'autora. A aquests efectes el Consorci del Parc de la Serralada Litoral podrà realitzar la publicació, reproducció i exercici dels drets d'utilització directament o en col·laboració amb altres entitats, igualment sense limitació de cap mena i per temps indefinit.
Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d'imatge.
La resta de fotografies romandran a la web i al facebook si l'autor no sol·licita la seva retirada expressa. Les dades que es remetin a través del formulari estaran subjectes a allò que estableix l'article 6 de la LOPD. Els participants podran exercir els drets ARCO davant el Consorci.

La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.

FORMULARI DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS

Formulari de participació al concurs

Formulari de participació al concurs

Fitxer: FormulariParticipacio8eConcursFotograficPSL2016.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 220,78 kB

Below Content Viewlet

Document Actions