Notícies

Navigation Bar

El Bo Lloguer Jove es pot demanar a partir del 8 de juny

El Bo Lloguer jove és un ajut de 250 euros mensuals durant 2 anys per ajudar els joves a pagar el lloguer.

Above Content Body

Content Core

Per poder accedir a l'ajut cal estar empadronat a l'habitatge o habitació arrendada o cedida, tenir una font regular d'ingressos i no deure cap mensualitat del lloguer, entre altres requisits.

Si es demana l'ajut per al lloguer sencer de l'habitatge cal tenir en compte que:

 • Es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral, constin o no com a titulars del contracte.
 • Quan en un mateix habitatge dues o més persones titulars del contracte, sol·licitin la subvenció, es consideraran els ingressos individuals.

En el cas de l'ajut per al lloguer o cessió d'ús d'una habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física subarrendatària o arrendatària sol·licitant.

Límit d'ingressos anuals:

 • Ingressos al 2020: 22.548,67€
 • Ingressos al 2021: 23.664,15€
 • Ingressos al 2022: 24.301,57€

Màxim de renda de lloguer mensual segons municipi:

 • Àmbit metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900€ per habitatge i 450€ per habitació
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650€ per habitatge i 350€ per habitació.
 • Demarcació de Girona: 650€ per habitatge i 350€ per habitació.
 • Demarcació de Lleida: 600€ per habitatge i 300€ per habitació.
 • Demarcació de Tarragona: 600€ per habitatge i 300€ per habitació.

Informació pràctica

 • Les sol·licituds es poden presentar per internet.
 • Termini: del 8 de juny a les 9h i fins al 17 de juny a les 17h.
 • Les peticions es resoldran per ordre de presentació fins a exhaurir el pressupost.

Des del Consell Comarcal del Maresme s'ha habilitat correu electrònic per les consultes que puguin sorgir. 

 


DOCUMENTACIÓ:

Formulari de sol·licitud presencial

Declaració responsable d’ingressos (només pels joves sol·licitants que han començat a treballar a l’any 2021 i/o 2022) 

Full de dades bancàries SEPA (també s’accepta document equivalent (certificat titularitat).

Manual sol·licitud electrònica (s’obrirà a tràmits gencat el dia 8/6 a les 9 h) 

PMF (preguntes més freqüents).

Resolució DSO/1650/2022

Below Content Viewlet

Document Actions