Notícies

Navigation Bar

Disponible la relació d'alumnat admès al curs 2023-24 de les Escoles Bressol Municipals

Les famílies amb infants admesos heu de formalitzar la seva matriculació del 16 al 22 de juny de 2023.

Above Content Body

Content Core

Del 16 al 22 de juny de 2023 les afamílies amb nenes o nens admesos al curs 2023-24 de les Escoles Bressol Municipals (Cristòfol Ferrer i Santa Anna) han defer la matriculació.

Com es formalitza la matrícula?

Online, a través de la Seu-e de l'Ajuntament.

Heu d'omplir una instància genèrica i adjuntar la documentació que es detalla al peu d’aquest document

Què necessiteu?

Certificat digital, DNI electrònic o l'idCATmòbil (gratuït).

Com obtenir l'idCATmòbil?

Cliqueu aquí.

 

Documentació necessària per a formalitzar la matrícula del curs 2023-24

  • Full de matrícula degudament complimentat
  • Fotocòpia del Certificat mèdic o fotocòpia del carnet de vacunacions actualitzat on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
  • Autorització bancària per a la domiciliació de les quotes mensuals.
  • 1 fotografia mida carnet.

Reunió informativa

Dimecres 19 de juliol, a les 7 d ela tarda, tindrà lloc una reunió informativa a la sala de plens de l'Ajuntament de Premià de Dalt (plaça de la Fàbrica, 1), a la qual us demanaem que assistiu sense infants, per a una bona organització.

 


DOCUMENTS

 

IMPORTANT
En cas que no s’aportin els documents per a formalitzar la matrícula en els terminis establerts (fins al 22 de juny de 2023), s’entendrà que l’alumne/a renuncia a la plaça assignada.


 

Below Content Viewlet

Document Actions