Notícies

Navigation Bar

Dimecres se celebra el Plenari de l'Ajuntament Jove

Un projecte per a estudiants de 3r d´ESO de l´Institut Valerià Pujol i Bosch que arriba a la seva 3a edició

Above Content Body

Content Core

Participació joveL’objectiu de l’Ajuntament Jove, aquest és el tercer any que es fa, és acostar els alumnes d’institut al funcionament de la política local, i dur a terme una activitat al municipi per a la resta de joves.

Cada grup - classe  presentarà a la Sala de Sessions, a partir de les 9 del matí, una proposta d'activitats que ha de contemplar, com a mínim, dues activitats culturals i una lúdica. Els projectes presentats el 6 d’abril al Plenari  es defensaran davant de la resta de alumnes. Els alumnes votaran, i del procés sortirà un projecte a desenvolupar.

El Grup Motor, que realitzarà el projecte guanyador, estarà format  per 4/5 alumnes de cada classe. Ells  presentaran la proposta guanyadora a la Junta de Govern Local per a ser aprovada. Seran els 15/20 joves del  Grup Motor que formaran de l’Ajuntament Jove , i duran a terme el projecte guanyador.

Amb aquest procés es vol acostar els joves al valors democràtics a partir de la pràctica en primera persona.  També es pretén donar visibilitat de forma positiva al col·lectiu jove del municipi i oferir la possibilitat pràctica de dur a terme una activitat que gaudiran la resta dels joves.  

Al curs 2015/2016 l’eix dels projectes ha  de contemplar activitats culturals, esportives i lúdiques. Una part de les activitats ha de ser oberta als joves d’altres cursos i les activitats s’han de realitzar dins del municipi, tenint en compte la regulació horària de les Ordenances Municipals i fora del calendari escolar.

A l'octubre els regidors de Joventut, Ensenyament i Participació Ciutadana, Emma Escolano, David Rovira i Alejandro Costa, respectivament, van presentar el projecte als alumnes de tercer. De  novembre a gener, es van dur a terme sessions de treball per grup amb el suport de la Regidoria de Joventut durant les hores de tutoria per tal de crear els projectes a cada classe.

Below Content Viewlet

Document Actions