Notícies

Navigation Bar

Dimarts 3 d'abril comença la urbanització del carrer Mossèn Cinto Verdaguer

L'actualització dels carrers del barri Santa Anna - Tió continuen amb la reurbanització del carrer Jacint Verdaguer que comença passada Setmana Santa

Above Content Body

Content Core

Les obres de reurbanització comencen dimarts 3 d'abril. L'actuació preveu el soterrament de l'enllumenat públic i xarxa de telefonia que actualment són aèries. També es faran les següents accions:

  • Realització de tota una sèrie de serveis (pluvials, clavegueram, aigua...)
  • Noves voreres accessibles i supressió de barreres arquitectòniques
  • Pavimentació amb paviments de color, panots i llambordes

Pel que fa a la xarxa d'aigües residuals i pluvials es col·locaran dos col·lectors que es connectaran a la xarxa existent que discorre pel carrer Ramon i Cajal. 

Inicialment, el carrer Mossèn Cinto Verdaguer tindrà un únic sentit de circulació, en sentit Barcelona, tot i que es podrà fer de doble sentit quan es vulgui.

Below Content Viewlet

Document Actions