Notícies

Navigation Bar

Dilluns 14 de gener s'inicia la poda de plataners a la Riera de Sant Pere

La regidoria de Medi Ambient informa d'aquesta tasca que suposarà talls puntuals de trànsit i algun canvi en la circulació de vehicles

Above Content Body

Content Core

A partir de dilluns 14 de gener, i aproximadament entre una setmana i 10 dies, es farà la poda de plataners en el tram de la Riera de Sant Pere comprès entre el carrer Vogi i la plaça de la Vila (antic Ajuntament). Aquesta actuació, coordinada per la Regidoria de Medi Ambient, tindrà efectes en el trànsit rodat ja que hi haurà talls puntuals i també algun desviament de la circulació de vehicles que senyalitzarà degudament la Policia Local.

La poda d’un arbre és l’eliminació de branques o parts de branques d’un arbre seguint uns criteris tècnics i uns objectius definits amb una determinada intencionalitat.

La poda no és un motiu per ella mateixa, sinó un mitjà per assolir uns objectius determinats, que són:

  • Reduir el risc de trencadissa de branques o tronc que podrien provocar danys a persones o a béns
  • Aconseguir i conservar una estructura i desenvolupament de l'arbre adient al seu entorn (espai de vorera, pas de vianants, senyalització de trànsit, etc.)
  • Maximitzar el valor estètic tant de l’arbre com de l’entorn
  • Maximitzar, segons el cas, la superfície d’ombra
  • Minimitzar l'efecte de plagues i malalties vegetals

Es  realitza el tipus de poda que es coneix com a reducció de copa i manteniment, la més apropiada per al correcte desenvolupament dels plataners amb l'objectiu de millorar l'actual estat deficient fisiosanitari i tal i com recomanen els experts.

Concretament, es farà el següent:

  • Reducció de copa (esporga d ela branca dominant cada branca terciària fins a una altura màxim a d’1,5 m, amb tècniques angleses, sobre brot). Si cal, la branca lateral on s’ha fet l’esporga es pinçarà per deixar-la més curta.
  • Esporga selectiva dels brots, eliminant tots els que es dirigeixen cap els habitatges i cap a sota.
  • Esporga selectiva dels brots que surten dels llavis de cicatrització de les ferides, eliminant els que es dirigeixen cap els habitatges o a sota, però deixant-ne alguns per mantenir la cicatrització de les ferides.
  • Recollida de les restes vegetals generades i tractament d’acord amb la normativa vigent.
  • També es valorarà l’estat de cada exemplar.

L’esporga es farà combinant la trepa i les cistelles de poda. Els treballs estan dirigits per un enginyer tècnic agrícola i enginyer de forests, enginyer tècnic agrícola i arborista.

Des de l'Ajuntament estem treballant per minimitzar les afectacions, i preguem que disculpeu els inconvenients que aquests treballs puguin ocasionar-vos.

Below Content Viewlet

Document Actions