Notícies

Navigation Bar

Del 25 d'abril al 30 de maig podeu presentar sol·licitud de beques menjador per al curs 2022-23

S'atorguen ajuts individuals de menjador (que cobreixen del tot o parcialment el cost del servei) a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides.

Above Content Body

Content Core

Les sol·licituds s'han d epresentar via telemnàtica omplint una instància a la Seu Electrònica del web municipal. Les peticions es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estan a disposició de les persones interessades als ajuntaments de la comarca del Maresme i a la web del Consell Comarcal.  

Les sol·licituds es lliuraran a l’Ajuntament del municipi on els alumnes estiguin empadronats. El Consell Comarcal noi aceptarà cap sol·licitud de persones particulkars. Els alumnes escolaritzats en una comarca diferent a la de residència i que sol·licitin ajuts individuals de menjador socioeconòmics s’hauran d’adreçar al municipi on estigui l’alumne escolaritzat, i seguir el procediment municipal.

La persona sol·licitant de l’ajut haurà de ser major d’edat i facilitarà les dades necessàries d’acord amb el model CCM1 de sol·licitud. Per la seva part, es considera com a beneficiari l’alumnat que reuneixi els requisits establerts al punt  2 de les Bases.

Quan es tracti de germans, hi haurà una sol·licitud única per a tots els germans amb la documentació completa.

En el cas que sigui necessari que els ajuntaments enviïn al Consell Comarcal les sol·licituds físiques presentades per les famílies, aquestes seran presentades ordenades per centres escolars i alfabèticament pel 1r cognom del germà més petit.

 


 

Model CCM1(sol·licitud d'ajut individual).

Bases de la concessió dels ajuts.

Acord de Junta de Goven Local dels terminis a Premià de Dalt.

Below Content Viewlet

Document Actions