Notícies

Navigation Bar

Consulta pública prèvia sobre el Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals

Amb l'objectiu de millorar la participació ciutadana en el procediment d’elaboració del projecte de Reglament regulador de l'ús de les instal·lacions esportives municipals es duu a terme una consulta pública.

Above Content Body

Content Core

El regidor d'Esports, Juli Giner, vol establir una norma que reguli l'ús d eles instal·lacions esportives municipals que hi ha a Premià de Dalt. D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb carácter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

S'ha redactat una enquesta perquè el veïnat i les organitzacions que ho considerin oportú, remetin les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia. Concretament, es demana l'opinió sobre:

  • Els principals ítems que haurien de regular el Reglament.
  • La necessitat del Reglament.
  • Les possibles aportacions.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden remetre les seves opinions a través del web municipal, durant 10 naturals a comptar des de la seva publicació (fins al 29 d'abril, aquest inclòs).

 

 


 

ENQUESTA

RESOLUCIÓ DEL REGIDOR D'ESPORTS

Below Content Viewlet

Document Actions