Notícies

Navigation Bar

Comença un nou procés per a triar el Jutge/essa de Pau titular i també suplent a Premià de Dalt

Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud fins al 30 de juliol de 2021.

Above Content Body

Content Core

Avui 2 de juliol, s'ha publicat l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) per a iniciar el procés de selecció d’un jutge/essa de pau titular i un jutge/ssa de pau suplent per Premià de Dalt.

Totes aquelles persones que vulguin presentar-se, poden fer-ho durant 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB, o sigui, tenen temps fins al 30 de juliol de 2021.

Fins ara, el Jutje de Pau titular era el veí Enric Redondo i Fabregat, a qui agraïm la seva tasca i dedicació.

Qui pot ser  jutge o jutgessa de pau?

Havent presentat la sol·licitud corresponent, pot ser escollit jutge de pau qualsevol ciutadà espanyol, major d’edat i que no incorri en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. No és necessari tenir la llicenciatura en dret. El jutge o la jutgessa de pau de Premià de Dalt ha de residir en aquesta població. És escollida pel Ple municipal i nomenada, a continuació, per la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya. El mandat té una durada de quatre anys. 

Registre civil

En matèria de Registre Civil el Jutjat de Pau és competent per a la inscripció dels naixements, matrimonis i defuncions que tinguin lloc en aquest terme municipal i, en el cas de naixements que tinguin lloc a un altre terme municipal, però els pares estiguin empadronats al municipi i s’acullin a l’estipulat a l’article 16.2 de la Llei de registre civil sobre inscripció en el municipi de residència.


 

Anunci al BOPB

Below Content Viewlet

Document Actions