Notícies

Navigation Bar

Campanya prevenció d'incendis forestals 2008

Above Content Body

Content Core

Consells per a la realització de les fogueres de Sant Joan i llançament de coets i focs d'artifici


Davant el risc d'incendi forestal presnet al nostre territori és necessari establir les condicions de vigilància i de seguretat per a la realització de les tradicionals fogueres de la revetlla de Sant Joan.

festa_seguretat El departament de Medi Ambient i Habitatge NO autoritzarà cap foguera ni llançament de coets i focs d'artifici en terreny forestal i en la franja de 500 metres que l'envolta que no sigui sol·licitada directament per l'Ajuntament o tingui el seu vist-i-plau o informe favorable.

Totes les fogueres d'un municipi subjectes a autorització per part del departament de Medi Ambient i Habitatge podran estar incloses en una única sol·licitud, i en tots els casos hauran de respectar les següents condicions específiques:

  • Sempre que les fogueres o els coets i focs d'artifici estiguin en la franja de menys de 500 metres de zona forestal caldrà demanar autorització al departament, d'acord amb la normativa vigent (D. 64/95) i sense prejudici d'altres permisos que puguin ser necessaris.
  • En tots els casos les fogueres hauran de mantenir una distància mínima a la zona forestal de 100 metres.
  • Mantenir una zona de seguretat de 15 metres de radi al voltant de les fogueres totalment neta de vegetació i altres materials combustibles.
  • Disposar durant la crema d'un vehicle amb aigua suficient amb relació a les dimensions de la foguera, per fer fornt a possibles accidents i per apagar totalment la seva combustió. Haurà de mantenir un reten fins després d'una hora d'extingida la foguera.


foguera de Sant Joan D'altra banda, és del tot necessari mantenir un dispositiu de vigilància preventiva per part de la Policia Local, Brigada, ADF, etc. per tal que les fogueres que es preparin en les properes dates reuneixin les condicions especificades en els punts anteriors i detectar aquelles que puguin representar un risc per tal de corregir-les.

També és convenient que per a la revetlla, així com pels dies previs i posteriors, s'extremés la vigilància per llançament de focs d'artifici prop de zona forestal i per possibles ignicions accidentals de les fogueres ja preparades.

Below Content Viewlet

Document Actions