Notícies

Navigation Bar

Ajuts per al pagament de l'habitatge habitual

Adreçats a persones en situació d'atur de llarga durada

Above Content Body

Content Core

habitatge ajutsL'objecte de la convocatòria és poder sol·licitar una prestació econòmica d'urgència especial per ajudar a pagar el lloguer o les quotes d'amortizació hipotecària de l'habitatge habitual de les unitats de convivència que tinguin un o més membres que constin inscrits com a aturats amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

Entre d'altres requisits s'ha de complir que els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat segons el nombre de persones que composen la unitat familiar i la zona on està situada la vivenda:

INGRESSOS UNITAT FAMILIAR

<1,50 IRSC

1 MEMBRE 2 MEMBRES 3 MEMBRES 4 MEMBRES
PREMIÀ DE DALT ZONA A 1.327,96€/mes 1.369,03€/mes 1.427,91€/mes 1.432,99€/mes
  • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600€/mes
  • No pagar una quota mensual d'amortització hipotecària superior a 900€/mes
  • No ser arrendatari/a d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

La prestació es reconeixerà a partir del mes següent a la presentació de la sol·licitud i s'atorgarà per un període màxim de 12 mesos. La quantia mensual màxima de la prestació és de 180€.

El termini per fer la sol·licitud és del 13 de març al 30 de setembre de 2014.

Les persones residents a Premià de Dalt, que hi estiguin interessades, poden informar-se de quina és la documentació exigida, impresos de sol·licitud i dades per l'elaboració de l'informe social adjunt que es desmana a la sol·licitud adreçant-se al Departament Municipal de Treball Social: Tel. 93 693 15 91 / Mònica Aroca. O bé mitjançant correu electrònic / Núria Riera (assistent social). Cal facilitar nom i cognoms, domicili i telèfon de contacte.

IMPORTANT: Tota la documentació es lliurarà a l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 - Mataró. Davant estació Renfe).

HORARI: De dilluns a divendres, de 08:30 a 14:30h. Dimarts i dijous també a la tarda, de 16:30 a 18:00h

Àmbit legal: Resolució TES/527/2014, de 4 de març (DOGC 12.03.2014)

Below Content Viewlet

Document Actions