Notícies

Navigation Bar

​Oberta la convocatòria d'ajuts per a la restauració i els centres d'estètica i bellesa

La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Above Content Body

Content Core

A partir de dimecres 28 d'octubre es podran ja sol·licitar els ajuts que el Departament d'Empresa i Coneixement ha obert per les activitats de restauració i centres d’estètica i bellesa, afectats econòmicament per les restriccions aprovades fa 10 dies per tal d’intentar aturar els contagis de la Covid-19.

Els ajuts, que es materialitzaran en un màxim de 1.500 euros per negoci, està dirigit a professionals autònoms i PIMES del sector de la restauració, com ara bars, restaurants i cafeteries o centres d’estètica i bellesa. Són activitats afectades per les mesures restrictives dictades el 15 d’octubre. El món de la restauració ha hagut d’abaixar la persiana i només pot atendre a domicili o per endur, mentre que els centres d’estètica, excepte les perruqueries, han hagut de tancar per evitar el contacte entre persones.

Aquestes subvencions volen ajudar als negocis en les despeses vàries com lloguers, subministres, compra de mercaderies o despeses de gestoria que hagin tingut aquest any 2020 i que puguin acreditar mitjançant factures.

Les sol·licituds es poden formalitzar en els 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària de 40 milions d’euros que hi destina el govern català.

Segons expliquen les bases, els ajuts s’estudiaran i es lliuraran per estricte ordre de presentació i fins a exhaurir la dotació. L’objectiu d'aquest objectiu passa per fer efectiva la continuïtat i la reactivació d'aquests negocis.

Els establiments podren sol·licitar l'ajut a partir de dimecres 28 d’octubre, a les 9 del matí. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà en 15 dies o fins l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del 31 de desembre de 2020. Cada negoci rebrà un màxim de 1.500 euros, en funció de les seves necessitats. 

El sector de la restauració ha expressat des de fa dies la seva preocupació per l’impacte de les mesures restrictives en les seves activitats. En un principi, aquest divendres 30 d'octubre finalitzen els 15 dies inicials establerts per al tancament de bars, restaurants i altres activitats econòmiques.

Rebaixa dels lloguers

A banda d'aquestes actuacions, la Generalitat va aprovar dimarts, 20 d’octubre, un decret llei del Departament de Justícia per alleugerir la càrrega dels lloguers dels establiments comercials.
Els arrendataris de locals de restauració i bellesa tancats o amb l'ús limitat per les mesures contra la Covid-19 podran renegociar el preu dels lloguers. El decret faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l'import de la mensualitat.

En cas que no hi hagi acord entre les parts, la norma fixa que l'import del lloguer quedarà automàticament rebaixat al 50%, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar.

 


 

FAQS - Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Si un restaurant està tancat però fa menjar per emportar, es considera beneficiari?

Si, és beneficiari d’aquest programa de subvencions.


Si és una perruqueria que té donada d’alta l’activitat d’estètica al mateix establiment, es considera beneficiaria?

Si, és beneficiaria d’aquest programa de subvencions.

Si és un forn de pa amb degustació, es considera beneficiari?

Tan sols en el cas de que hagi estat obligat al tancament.

Una empresa de servei de càtering pot sol·licitar aquesta subvenció?

No, no es considera un possible beneficiari.

On puc consultar-ne les bases?

Podeu consultar les bases aquí: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884607&language=ca_ES 

Quin és el termini de sol·licituds?

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Van per ordre d’entrada?

Si. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, i el termini de presentació de les so·licituds serà de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Com es tramita la sol·licitud?

Utilitzant el model normalitzat de formulari de sol·licitud que us podreu descarregar a l’enllaç directe que trobareu a la pàgina d’inici de la web del CCAM, un cop s'hagi obert el tràmit.

Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

Puc presentar la sol·licitud de subvenció utilitzant un IdCAT Mòbil?

Sí. Els formularis d’aquesta convocatòria s’han adaptat per poder presentar els tràmits telemàtics utilitzant aquest dispositiu si l’usuari no disposa d’un certificat digital. https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Puc signar amb el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

No disposo d’un certificat digital. Pot signar algú en representació meva?

No. Tan sols es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l’empresa.

Com puc tramitar de forma ràpida un certificat digital?

Podeu obtenir un idCAT. És el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania. https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do

Quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

Apart d’omplir el formulari de sol·licitud caldrà adjuntar

  • Declaració responsable 
  • Fotografia de la façana de l’establiment
  • Fotografia de l’interior de l’establiment

Quines despeses són subvencionables?

Qualsevol despesa que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria...) de la qual en tinguem una factura.

Si tinc més d’un establiment puc demanar més d’una subvenció?

No. Tan sols es permet una sol·licitud per beneficiari (NIF).

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

No. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

Cal que l’establiment estigui a peu de carrer?

No. Poden sol·licitar la subvenció tots els centres de bellesa encara que no estiguin situats a peu de carrer.

Com sabré si m’han concedit la subvenció?

Abans del 31 de desembre de 2020, el CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han inadmès en el cas de no complir amb els requisits d’aquest programa. En el moment que es publica la resolució a l’e-tauler de la Generalitat l’usuari rep una comunicació al mail que ens hagi indicat a la sol·licitud.

Si m’atorguen la subvenció, rebré els diners automàticament?

No. Un cop s’hagi publicat la resolució de les sol·licituds, s’obrirà el procediment de justificació de l’expedient en el que caldrà presentar les factures que acrediten la despesa. Un cop l’àrea tècnica hagi revisat l’expedient es procedirà al pagament.

On puc rebre més informació?

Podeu trucar al telèfon del comerç (93 484 99 09), al CCAM (93 484 99 99) o enviar un correu a comerc@gencat.cat 

 


 

Below Content Viewlet

Document Actions