Notícies

Navigation Bar

14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis

És una malaltia que pot passar desapercebuda, perquè moltes persones que la pateixen no en són conscients

Above Content Body

Content Core

El 14 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Diabetis. El lema escollit per l’OMS per al 2019 és “Diabetis i família”. Aquest dia mundial vol augmentar la conscienciació sobre la prevalença creixent de la diabetis, sobretot la de tipus 2, sobre la importància dels estils de vida saludables i l’autocura. 

Segons la Federació Internacional de Diabetis, més de 425 milions de persones viuen actualment amb diabetis. La majoria són persones amb diabetis tipus 2, prevenible en gran mesura mitjançant estils de vida saludables. Les famílies tenen un paper rellevant a l'hora d'abordar els factors de risc modificables per a la diabetis tipus 2 i han de proporcionar:

  • suport
  • educació
  • entorns de vida saludable.

La prevenció és bàsica des de la infantesa. 

Per incentivar la participació i per dinamitzar les xarxes socials s’ha creat l’etiqueta #ADCLlaçosBlaus

La situació de la diabetis a Catalunya

A Catalunya el nombre estimat de persones amb diabetis està al voltant de 600.000. Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2018, la diabetis afecta al 7,8% de la població de 15 i més anys.

Augmenta amb l’edat en ambdós sexes, passant de 1’9% de prevalença en el grup d’edat de 15 a 44 anys al 20,2% en la població de 65 i més anys.

La diabetis presenta un clar gradient social: les persones amb nivell d’estudis primaris o sense estudis tenen quasi 5 vegades més de probabilitat de patir diabetis respecte la població amb estudis universitaris, tant en homes com en dones.

Below Content Viewlet

Document Actions