lapinassa #181 - NOVEMBRE 2023

4 | la pinassa | NOVEMBRE 2023 Multes de fins a 3.000 euros per frenar l’incivisme al poble L’Ajuntament de Premià de Dalt aposta per la tolerància zero amb aquests actes que tant molesten la població E l Consistori disposa d’una Ordenança de Civisme i és amb la seva aplicació que vol frenar l’incivis- me que ha crescut en els darrers anys amb multes que poden arribar als 3.000 euros. L’objectiu de la norma és preservar la pacífica relació entre les persones i regular el gaudi dels espais públics. Com explica l’alcal- de, Josep Triadó, “volem fer de Premià de Dalt un municipi acollidor i tole- rant, garantir els drets de la ciutadania, el respecte individual i col·lectiu i de- fensar el nostre patrimoni públic”. Sancions de 750 a 3.000 euros L’ordenança tipifica tres ti- pus d’infraccions, segons el nivell de gravetat: lleus, greus i molt greus. I es preveuen multes des de 750 € fins a 3.000 €. La graduació de les san- cions es fa en base a la intensitat de la pertorbació o dels danys causats, l’existència d’intencionalitat, la reincidència i el benefici derivat de la infracció. Les conductes agressives que comportin el deteriora- ment de l’espai públic i mobiliari urbà tenen la considera- ció d’infracció greu. Si aquestes generen situacions de risc o perill per a la salut o la integritat física de les persones, infracció molt greu. Entre les infraccions de caràcter lleu destaquen dur a terme necessitats fisiològiques (defecar, orinar, vomitar, escopir...) en el mateix espai; fer grafits o pintades a l’espai públic i a l’interior o exterior d’equipa- ments municipals, en aquest cas els agents intervindran els materials emprats i la neteja serà a càrrec de la persona responsable; col·locació i enganxada de cartells, adhesius i altres fora dels llocs habilitats per a fer-ho; l’incivisme al Les conductes que comportin el deteriorament de l’espai públlic i mobiliari urbà són d’infracció greu

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=