lapinassa #181 - NOVEMBRE 2023

NOVEMBRE 2023 | la pinassa | 3 la pinassa EDITA: Ajuntament de Premià de Dalt | Plaça de la Fàbrica, 1 | 08338 Premià de Dalt (Barcelona) Telèfon 936 931 515 | Redacció i fotografia: Gabinet d’imatge i comunicació | Foto coberta: Mar Pujol Cortés | Disseny, maquetació i producció: Quid Comunicació, SL | Imprimeix: Gràfiques Garrotxa, SL | Impressió feta sobre paper ecològic | Tiratge: 4.500 unitats | D.L: B15451-1989 Josep Triadó i Bergés Alcalde de Premià de Dalt Contacte amb l’alcalde prmd.alcaldia@premiadedalt.cat @josep.t.berges @triadojosep @triadojosep @triadojosep 936 931 503 A l Govern tenim com a un dels principals objectius l’erradica- ció de l’incivisme. Així, en el marc de les polítiques d’impuls i foment del civisme a Premià de Dalt, en els pro- pers dies s’intensificaran les mesures de control per combatre algunes problemà- tiques recurrents a la via pública, amb l’objectiu de garantir la convivència veï- nal. Per respecte a la resta de la ciutada- nia, les mesures a prendre hauran de ser més directes i contundents per tal d’evitar mals majors i mantenir un suficient equili- bri vers el dret al descans i el benestar de la població. Fa temps que tornem a patir actuaci- ons incíviques durant altes hores de la nit: motos i cotxes circulant a alta velocitat pels carrers, crits i jocs de pilota a carrers i places, femtes dels gossos per tot arreu, abandonament de mobles i estris a la via pública... En alguns casos es tracta de joves me- nors d’edat amb qui la Policia Local i els serenos han parlat diverses vegades, re- alment amb molt poc resultat. Arribats a aquest punt, optem per la tolerància zero amb l’incivisme i, alhora, demanem la complicitat i implicació de familiars referents, a qui oferirem, si cal, suport i Les mesures a prendre seran més directes i contundents per mantenir el dret al descans i el benestar del veïnat acompanyament per gestionar aquestes situacions amb els seus fills. També us informo que el Grup Car- nestoltes cerca persones voluntàries que vulguin fer de pastoretes o dimonis en el Pessebre Vivent de Premià de Dalt. A la contraportada de La Pinassa trobareu com hi heu de contactar per a participar en un esdeveniment popular de les Fes- tes Nadalenques que any rere any rep un munt de visitants. Animeu-vos! I per acabar: ja s’ha dut a terme l’ender- roc de la volta de la nau de l’antiga em- presa Can Mercadal. Una gran notícia per a La Floresta perquè l’estat ruïnós de l’edi- fici comportava problemes d’inseguretat. A partir d’ara la propietat comença el pro- cés de construcció d’un espai esportiu de vòlei que completarà l’oferta esportiva de Premià de Dalt junt al complex esportiu municipal amb piscina. Més controls per combatre l’incivisme a Premià de Dalt premiadedaltmediaoficial 936 931 515 premiadedalt.cat ajpremiadedalt @ajpremiadedalt ajpremiadedalt | | | |

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=