lapinassa #181 - NOVEMBRE 2023

NOVEMBRE 2023 | la pinassa | 15 Després d’anys esperant-ho, les últimes setmanes hem vist com avançava l’en- derroc de l’antiga fàbrica Can Mercadal, al barri de la Floresta. És una notícia im- portant per a aquesta zona de Premià de Dalt perquè suposarà acabar amb la inse- guretat que provocava aquest edifici on s’hi aplegaven persones tot i la prohibició d’entrar-hi. La propietat ja té ganes d’iniciar la construcció d’una nova zona esportiva de vòlei platja que aportarà nova vida al barri i que consolidarà Premià de Dalt com a punt d’interès esportiu. Un aspecte im- portant per a fer del municipi la vila salu- dable que volem. En aquests moments, estem treballant en el disseny del Pla de Mandat 2023-27, el full de ruta del nostre Govern. Un pla d’acció que ha de cercar la millora dels serveis públics, l’atenció a les persones més vulnerables, la modernització de tota l’administració, fer de la cultura, l’educa- ció, l’esport i l’entorn verd els elements de dinamització social i econòmic de la vila. Un mandat que ha de tenir també com a objectiu la millora de l’espai públic, l’aten- ció als barris, l’accés a l’habitatge públic, la seguretat ciutadana... Volemun Premià de Dalt cohesionat ter- ritorialment i fet a mida per a les persones que l’integren perquè la prioritat del nostre Govern són les persones i les seves neces- sitats. Per aquest motiu us demanem que participeu en el disseny del Pla de Mandat d’aquesta legislatura. Com? Enviant-nos un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic somimpuls2030@gmail.com . Volem que hi digueu la vostra per a fer del nostre municipi el millor lloc on viure amb qualitat de vida per a esdevenir la capital del benestar. Animeu-vos! @somimpuls2030 @somimpuls2030 Digueu la vostra en el projecte de Pla de Mandat 2023-27 Aquest grup municipal no ha fet arribar cap text. locals.esquerra.cat/premiadedalt premiadedalt@esquerra.cat EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt @ERCPremiadeDalt ercpremiadedalt Des del grup municipal de Veïns per Premià de Dalt, volem participar-vos les queixes que ens arriben dels ciutadans del nostre poble, en concret, parlem del tema de la neteja i manteniment de l’en- torn urbà. Es reitera el comentari que no tenim un poble prou cuidat pel que fa als carrers, voreres i zones verdes, així com contenidors de brossa, manca de papere- res, etc. I que afecta a tots els barris per un igual. Si afegim que el nombre d’animals de companya no para d’augmentar (gossos i gats) i que alguns dels seus propietaris no en tenen prou cura, el problema va en augment. A més, entenem que les zones menys visibles del poble i de tots els seus barris, requereixen un tracte similar al de les zones més cèntriques. Tot i això, hi ha zones totalment visibles que tampoc gau- deixen d’una neteja adequada. El personal de la brigada municipal, a cada any que passa va disminuint en nombre d’efectius i el de la Societat Muni- cipal La Pinassa sembla que no sigui prou, per tota la càrrega de treball que repre- senta tot i els plans d’ocupació que s’hi destinen. Les contractes externes tampoc estan donant la resposta adequada. Demanem una actuació d’increment de recursos per capgirar aquesta situació. També proposem l’inici d’un programa d’atenció, conscienciació i civisme, l’apli- cació de sancions, quan sigui el cas, fet per tal que tots els veïns vegin una millora substancial en aquest aspecte. Per tant, sembla que envers afrontar grans inversions, l’Ajuntament, s’hauria d’abocar i destinar més mitjans econò- mics, millorar el manteniment i tenir més cura del que ja és de tots. Sent fidels al nostre compromís, conti- nuem escoltant als Veïns. Estem disponi- bles a través de les nostres xarxes. Propostes de millora veinsperpremiadedalt @veinsperPdDalt @veinsperpremiadedalt 600 095 284

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=