lapinassa #181 - NOVEMBRE 2023

14 | la pinassa | NOVEMBRE 2023 LA VEU DELS GRUPS MUNICPALS *Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció. Vagi per davant que res, ni ideologia, cre- enca o ordre institucional, justifica llevar la vida d’un esser viu contra la seva voluntat. La situacio a Palestina no es pot valorar amb els fets ocorreguts aquests darrers dies. Fer-ho es, en certa manera, faltar a la veritat i permet que cadascu li doni la interpretacio que mes li convingui. La historia d’aquest conflicte es un relat d’usos i abusos: assentament jueu forcat pel Regne Unit, colonitzador de la zona (Declaracio Balfour, 1947); Injusta divisio del territori per una ONU inexperta i ve- tada per les grans potencies (1947); la cre- acio de l’estat d’Israel per les armes i ex- pulsio de mes de la meitat de la poblacio palestina (arabs, cristians...) de les seves llars (1948). Pero la historia recent es, en aquest sen- tit, encara mes eloquent: Arran del con- flicte de 2014, La Cort Penal Internacional va obrir una historica investigacio de pre- sumptes crims de guerra a Gaza, que no va prosperar per l’oposicio del mon occi- dental; despres del conflicte de 2021, Les Nacions Unides va crear una comissio in- ternacional per investigar les presumptes violacions tant del dret internacional com dels drets humans, amb la conclusio que Israel ha de posar fi a l’ocupacio i la discri- minacio contra la poblacio palestina. Fins i tot, el mateix Antonio Guterres, Secretari General de Nacions Unides, va dir que Gaza es “l’infern a la terra”. Finalment, cal tenir molt present que a Israel hi conviuen el Poder politic, encar- nat pel sionisme (una doctrina nacionalis- ta e intrinsecamente colonial) i la poblaci- o jueva, dividida entre la que dona suport a aquell poder i la que es reprimida per oposar-s’hi. cridapremiadedalt.cat cridapremiadedalt@gmail.com cridapremiadedalt @cridapremiadalt crida.pdd El conflicte palesti, una historia d’usos i abusos Aquest mes d’octubre, des de l’Ajunta- ment de Premià de Dalt, s’ha organitzat una jornada dedicada al medi ambient en l’àmbit familiar, justament per tocar de ben a prop el que el dia a dia ens exigeix en matèria de sostenibilitat i medi ambi- ent, partint de les accions que es duen a terme a cada llar, a cada nucli familiar, i del que què a nivell individual i col·lectiu fem per millorar els nostres hàbits envers el nostre entorn. Els i les socialistes de Premià de Dalt convidem a la ciutadania a reflexionar, i a fer un acte introspectiu de cadascú de nosaltres per tal de saber si en el nostre caminar diari, a casa, en el municipi, fem les coses quotidianes pensant en l’entorn sostenible o si més aviat pensem en la nostra comoditat, i algunes de les nostres accions van en detriment de la millora ambiental. Fem bé la gestió i el consum de l’ai- gua domèstica? Reciclem bé els residus a casa? Deixem llums encesos de manera innecessària? Tirem papers i burilles a la via pública, enlloc de deixar-ho dipositat als contenidors de recollida? Quan sor- tim al carrer cuidem bé l’espai urbà que és comú de totes i tots nosaltres? Penseu que l’administració fa suficient pedagogia per millorar resultats ambientals del mu- nicipi i posa els recursos suficients per te- nir el territori mediambientalment òptim? Per exemple, i com a tema de debat que ens ajudaria, en el cas que haguem de prendre decissions de millora ambi- ental a mig i llarg termini: penseu que les papereres a la via pública tenen sentit en un municipi del SXXI on es prima la reco- llida selectiva, segmentada i separada per contenidors? Què en penseu? Podeu opinar, enviant la vostra opinió a través d’un missatge al número de whastapp 613 001181. Els vostres missatges ens ajudaran a formar millor opinió. Participeu del debat. premiadedalt@socialistes.cat Socialistes Premià de Dalt PSC Premià de Dalt pscpremiadedalt 613 001 181 Fem prou coses diàriament per ser més sostenibles?

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=