lapinassa #179 - SETEMBRE 2023

SETEMBRE 2023 | la pinassa | 11 Josep Triadó i Bergés Alcalde de Premià de Dalt Com s’estructuren les diferents àrees del Govern? Veníem d’una legislatura complicada, en aquesta hi ha quatre nous regi- dors i regidores i no hi ha cap pacte de partit sinó de persones. En Ginés Marín ha fet molt bona feina quant a Seguretat Ciutadana i al final al po- ble són acords de persones i de pro- jectes més que de partits polítics. Jo quan delego responsabilitats ho faig en funció de les qualitats, preparació i disponibilitat de cada persona. La novetat d’aquesta legislatura són les regidories de barri que hem posat en marxa per a donar més proximitat i més participació. És important te- nir una persona de referència a cada zona del poble davant qualsevol pro- blema o incidència per a guanyar en eficàcia. Teniu un lema “Premià de Dalt, vila saludable”. Expliqueu-nos el seu significat. Després del que ha passat els darrers anys amb l’emergència sanitària, tot el que volem fer va en funció de l’objec- tiu d’augmentar encara més la salut i qualitat de vida dels veïns. Treballem en educació, cultura, esport, vida acti- va... en tots els sectors d’edat, des dels més joves a les persones més grans per a tenir el mínim nombre possible de persones vulnerables a Premià de Dalt. Hem d’assolir el repte de viure millor i amb millor estat de salut, físic i mental. Per això volem consolidar el Complex de salut i esport ja que serà una zona d‘unió entre barris, famílies i edats que promourà la vila saludable. Un altre dels temes que més preocupen, sobretot al jovent, és l’habitatge públic. En quin punt ens trobem respecte Can Nolla? Els processos urbanístics tenen els « Estem comprant habitatges d’altres promocions públiques que la gent es ven i els posem en lloguer. Així, ampliem el nostre parc públic de lloguer dia a dia » « Hem d’assolir el repte de viure millor i amb millor estat de salut, físic i mental » Una vegada encetada la legislatura 2023-2027, avui conversem amb el nostre alcalde, Josep Triadó, guanyador de nou amb majoria absoluta de les darreres eleccions municipals celebrades el passat 28 de maig de 2023 amb la candidatura de Som Impuls. seus passos... ara ja s’ha aprovat la urbanització de Can Nolla i els propi- etaris tenen autorització per a fer els carrers i esperem que, passat l’estiu, comencin. Després ja tindríem nosal- tres els terrenys per a desenvolupar la part pública d’habitatge, els 116 de lloguer i venda. Desenvolupem altres promocions en funció de la demanda de les persones interessades i estem comprant –exercint drets de temp- teig i retracte– habitatges públics que la gent es ven i els posem en lloguer. Així, ampliem el nostre parc públic de lloguer dia a dia. Alcalde, la seguretat és un dels problemes que amoïnen a tothom. Quines novetats ha pensat en aquest àmbit? Ens preocupa molt la seguretat i, al- hora, és un element clau per a gaudir del benestar. Hem esmerçat tots els esforços possibles i volem potenci- ar el triple sistema de seguretat de Premià de Dalt: segona anella de cà- meres de seguretat, més efectius de la Policia Local i serenos que fan una tasca també quant a civisme. Entre octubre i març és l’època més compli- cada quant a robatoris i ocupacions i hem de mantenir l’efecte dissuasiu que vam aconseguir l’hivern passat. La sostenibilitat també té a veure amb un poble saludable: plaques, recollida selectiva... I tant! Ja tenim plaques instal·lades al sostre de l’Ajuntament, amb un es- talvi immediat i 100% subvenciona- des, i treballem en set edificis públics més per a col·locar-ne. Estem licitant punts de càrrega per a vehicles elèc- trics i els cotxes de la Policia Local ja són 100% elèctrics. De fet som la pri- mera policia amb la seva flota 100% elèctrica. I quant a gestió dels residus estem preparant un nou sistema de recollida, un mix entre contenidors intel·ligents i recollida porta a porta, per augmentar el percentatge de re- collida selectiva.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=