lapinassa #178 - JULIOL-AGOST 2023

JULIOL-AGOST 2023 | la pinassa | 3 la pinassa EDITA: Ajuntament de Premià de Dalt | Plaça de la Fàbrica, 1 | 08338 Premià de Dalt (Barcelona) Telèfon 936 931 515 | Redacció i fotografia: Gabinet d’imatge i comunicació Disseny, maquetació i producció: Quid Comunicació, SL | Imprimeix: Gràfiques Garrotxa, SL Impressió feta sobre paper ecològic | Tiratge: 4.500 unitats | D.L: B15451-1989 Josep Triadó i Bergés Alcalde de Premià de Dalt Contacte amb l’alcalde prmd.alcaldia@premiadedalt.cat @josep.t.berges @triadojosep @triadojosep @triadojosep 936 931 503 E l passat 17 de juny vaig rebre l’ho- nor i la responsabilitat de ser es- collit novament alcalde de Premià de Dalt. I tot i el temps que ha transcor- regut des de la primera vegada que vaig assolir aquest càrrec, l’any 2015, em sento tan emocionat, agraït i compromès per la confiança rebuda per part de la gent del meu poble com el primer dia. En aquest sentit, us garanteixo que faré tot allò que estigui a les meves mans per estar a l’al- çada de la responsabilitat que m’heu dipositat. El nostre objectiu és treballar des de la màxima transparència a favor dels interes- sos de la població en el seu conjunt. Vo- lem que l’Ajuntament camini, al llarg del mandat, al costat de les persones , pre- ocupant-se’n dia a dia dels seus neguits i donant-los respostes que incrementin la seva qualitat de vida i el seu benestar. Sabem que són moltes les accions que haurem de desenvolupar durant els pro- pers 4 anys i en totes elles insistirem en una qüestió clau per a nosaltres: posar les persones al centre de tot per assolir un Premià de Dalt on viure, conviure, tre- ballar i gaudir . Som en la línia de la política més prope- ra a la gent i aquest fet l’hem d’aprofitar Volem que l’Ajuntament camini, al llarg del mandat, al costat de les persones, preocupant-se’n dia a dia dels seus neguits i donant-los respostes d’una banda per a escoltar-vos sempre i de l’altra per a executar les propostes en què heu confiat com la creació d’ha- bitatge públic, el complex municipal de salut i esport, el nou Centre de Dia Espai Respir... desenes de projectes per a viure encara millor a Premià de Dalt. Les dones i homes que formem el Go- vern entenem que la política municipal es fonamenta en saber trobar els punts en comú per sobre de qualsevol diferència o, fins i tot, de les sigles i la ideologia po- sant sempre per davant els interessos del nostre poble. Personalment, soc plenament consci- ent de l’exigència del càrrec que he assu- mit, però també estic convençut que ho farem bé amb el magnífic equip humà que m’acompanya i amb la plantilla mu- nicipal. Bon estiu! Des del minut zero som al costat de la gent de Premià de Dalt premiadedaltmediaoficial 936 931 515 premiadedalt.cat ajpremiadedalt @ajpremiadedalt ajpremiadedalt | | | |

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=