lapinassa #177 - JUNY 2023

JUNY 2023 | la pinassa | 15 I no ens calen excuses per reconèixer el nostre fracàs en aquestes eleccions muni- cipals. Vagi per endavant la nostra sincera felicitació al grup de Junts per la victòria electoral. No hem sabut sintonitzar millor el nostre missatge ni hem penetrat su- ficientment a les llars de Premià de Dalt per defensar les propostes que dúiem al programa. Però és evident que no han ca- lat com calia i no hem sabut engrescar el gruix de l’electorat socialista del poble, i encara menys atraure altres votants que, sense ser declarats de perfil socialista, pu- guin simpatitzar amb nosaltres. La nostra ha estat una campanya bà- sicament informativa, confiant en les xarxes socials, i en el repartiment de pro- paganda a les cases, i no hem estat prou actius al carrer ni en el porta a porta, que era un dels nostres punts forts. I no ens dol reconèixer-ho i entomem el “mea culpa” per dir que hem perdut clarament aquestes eleccions. Per tant la clau de la reculada del PSC a Premià de Dalt no la podem buscar a fac- tors externs. Els responsables hem estat totes i tots els membres de l’Agrupació So- cialista que hem treballat en aquesta cam- panya. Sabem i tenim detectat quins han estat els nostres errors i quines són les ac- tuals debilitats, i en tant en quant que en som coneixedors, ja avancem que pren- drem les mesures correctores necessàries per recuperar en els propers anys el te- rreny electoral que hem deixat escapar. Calen nous lideratges, noves incorpo- racions a la família socialista... Comencem a caminar cap a la recuperació a partir d’aquest mes de juny, i us anirem infor- mant de les nostres passes a través dels canals informatius que estiguin a la nostra disposició. Malgrat l’ensopegada, seguim estant a la disposició de Premià de Dalt amb el nostre regidor, perquè, ja sigui des del govern o des de l’oposició, seguirem treballant per a tota la ciutadania. Ara que ja estan clars els resultats de les eleccions municipals, volem explicar-vos el nostre somni, tot i que de moment no ha esdevingut realitat. En el nostre somni Premià de Dalt està governat per nosaltres, amb humilitat i procurant pel benestar de tots plegats. Un govern basat en la democràcia, la trans- parència i el retiment de comptes. Un go- vern disposat a escoltar en uns plens par- ticipatius, en què tothom pot dir-hi la seva. Escoltar els veïns i veïnes d’un poble en què tots els barris mantenen la seva identi- tat, però participen del que passa als altres. En el nostre somni els joves no han de marxar, sinó que opten a habitatges pú- blics de lloguer social, en un poble on la gent gran se sent segura i protegida per la xarxa social creada, i on els infants tenen accés a activitats extraescolars gratuïtes i diverses. Un poble en el que s’aprofiten les teulades de tots edificis públics per ins- tal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Un poble inclusiu on tothom pot transitar per les vo- reres lliures de barreres arquitectòniques i que a cada parc hi ha instal·lacions per a infants amb altres capacitats. Un poble que anima a participar en les comteses electorals les veïnes i veïns, perquè els vol implicats i compromesos també, per evitar la irrupció de l’extrema dreta. Nosaltres, no deixem de somiar i vetlla- rem perquè cada decisió que es prengui els propers 4 anys i cada acció que s’iniciï arribi a tothom i estigui emmarcada per la legalitat i tingui la finalitat demillorar el be- nestar de tots. Us seguirem de ben a prop. I us recor- dem les paraules d’en Jaume Arnella: “Avui el nostre plantejament és contundent, però és minoritari perquè no és corrent, ei, de moment». La democràcia ha parlat de nou a Premià de Dalt refermant el projecte de Josep Triadó amb Som Impuls. L’aclaparadora victòria aconseguida renovant la majoria absoluta ens diu que l’habitatge públic projectat a Can Nolla, El Carme i Santa An- na-Tió, de venda i lloguer assequibles per a joves, gent gran i famílies; el complex de salut amb piscina que completarà l’anella esportiva amb preus populars pels veïns i veïnes de Premià de Dalt; l’aposta de- cidida per la seguretat i la sostenibilitat; l’impuls a la cultura, el patrimoni local, la restauració, el comerç i la projecció de la vila; l’ajut al teixit econòmic i l’ocupació; i l’acció social, entre altres, van en la línia de completar la vila saludable que volem consolidar en els pròxims 4 anys. La feina de la passada legislatura ha estat fortament marcada per la pandè- mia, tanmateix, l’assoliment dels nostres compromisos electorals i l’equip guanya- dor són l’aval per a coronar-nos coma vila saludable, de cos i ment. Som conscients que aquesta nova majoria és una gran responsabilitat i l’as- sumim amb humilitat, implicació i com- promís. Entre tots i totes farem front als reptes de futur perquè quan ens unim, fem grans coses i aquest és i serà el nostre objectiu: fer coses extraordinàries per a millorar encara més Premià de Dalt. D’altra banda, felicitem totes les altres formacions polítiques que han assolit re- presentació i que permetran enriquir el debat i les propostes de la nova legislatu- ra. I per acabar, agraïm de tot cor els vots de cadascun dels veïns i veïnes de Premià de Dalt que ens han fet confiança. No us decebrem! Fem-ho junts. Som Impuls. Tria Triadó. premiadedalt@socialistes.cat Socialistes Premià de Dalt PSC Premià de Dalt pscpremiadedalt 613 001 181 locals.esquerra.cat/premiadedalt premiadedalt@esquerra.cat EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt @ERCPremiadeDalt ercpremiadedalt @juntsperpremiadedalt @juntsperpremiadedalt Premià de Dalt tria Triadó Perseguim somins encara que a vegades no esdevinguin realitat Hem tocat fons. Comencem a aixecar-nos.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=