lapinassa #176 - MARÇ 2023

MARÇ 2023 | la pinassa | 7 1.548 persones han utilitzat el banc d’aliments entre 2019 i 2022 Acció Social ha cobert les necessitats urgents de les persones més afectades per la crisi social i sanitària conseqüència de la COVID E l conjunt dels serveis d’Acció Social de l’Ajuntament de Premia de Dalt van detectar un augment de de- mandes de la ciutadania en el context de la COVID, especialment pel que fa a la cobertura de necessitats bà- siques i problemàtiques vinculades a l’àmbit relacional. Això va portar els serveis municipals a augmentar els ajuts econòmics directes per cobrir necessitats bàsiques (ali- mentació, habitatge i subministraments, salut...) respec- te al context prepandèmia. L’any 2022 s’ha normalitzat la tendència i l’únic àmbit en què augmenten les persones usuàries és en el de suport a la infància i l’adolescència. Entre el 2019 i el 2022, 1.345 persones van rebre ajuts econòmics destinats a habitatge, aigua, gas i llum. Pel que fa al banc d’aliments i DISA, han estat un total de 1.548 per- sones, amb un increment de 94 persones entre el 2020 i el 2021, conseqüència directa de la pandèmia. Quant a teleassistència, en aquests quatre anys ha ha- gut 707 persones usuàries; el servei d’atenció domiciliària (SAD) ha tingut 332 usuaris/es mentre que el suport a la infància i adolescència n’ha tingut 482. Ajuts habitatge i pobresa energètica Banc aliments/ DISA Teleassistència SAD (Serveis d'atenció domiciliària) Suport infància/ adolescència 332 TOTAL 1548 TOTAL 1345 TOTAL 482 TOTAL Persones beneficiàries

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=