lapinassa #176 - MARÇ 2023

4 | la pinassa | MARÇ 2023 Impuls a l’entorn urbà aplicant criteris de sostenibilitat El Pla Director elaborat per la Diputació de Barcelona és clau en el manteniment de parcs i jardins E ls darrers anys el pes de la regidoria de Medi Am- bient ha augmentat treballant de forma trans- versal amb les de Territori i Via Pública a l’hora de dissenyar o redissenyar espais i aportant criteris tècnics i sostenibles a partir del Pla director del verd ela- borat per la Diputació de Barcelona, un document que in- clou un calendari d’actuacions per arribar a l’estat òptimde conservació de tot l’espai verd. La legislatura s’iniciava amb un fet imprevisible, el tempo- ral Glòria, seguia amb un altre també inesperat, la pandèmia, i acaba amb una situació de sequera excepcional que té con- seqüències directes en l’estat del verd urbà ja que les restric- cions l’afecten de ple. Malgrat les dificultats, s’han construït nous espais enjardinats, com la via verda a la carretera dels Sis Pobles on s’hi ha instal·lat un a prova pilot de gespa de baix manteniment; s’ha enjardinat l’accés a l’equipament esportiu de La Poma BikePark; s’ha reno- vat l’enjardinament dels marges de la carretera d’Enllaç/Fàbrica i s’han fet nous a la plaça del Remei i plaça Catalunya, entre altres. A tot això cal afegir la poda i la neteja de verd de diferents parcs per a obrir-los més, com ara el Felicià Xarrié, la zona verda de la carretera d’Enllaç, camí de Santa Anna i zona del Xamorot. La Covid i la sequera excepcional han marcat aquests 4 anys l L’enjardinament de l’accés a La Poma Bike Park, una millora de l’entorn verd.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=