lapinassa #176 - MARÇ 2023

MARÇ 2023 | la pinassa | 31 Som a les portes d’unes altres eleccions municipals que marcaran el destí polític, d’una banda, i de gestió municipal de l’altra. Des del PSC de Premià de Dalt, sempre, estant al govern o a l’oposició, hem apor- tat el nostre gra de sorra en la millora del nostre poble, fent propostes de millora de serveis, i ajudant les entitats veïnals, socials, culturals i esportives en la seva tasca diària, imprescindible en la cohesió i el benestar de totes i tots els que vivim a Premià de Dalt. Hem estat capaços, no només aquests darrers quatre anys, sinó en tots els que ens han precedit, de tancar acords per Premià de Dalt, d’impulsar projectes, i hem generat la confiança suficient entre la ciutadania per tal que se’ns segueixi va- lidant com a partit de govern, amb expe- riència i capacitat de gestió. I aquesta, com ben bé sabeu, no ha estat una legislatura fàcil: hem hagut d’afrontar una severa pandèmia de més de dos anys de durada, i inclemències metereològiques sobrevingudes com va ser el cas del Glòria. I amb tot hem estat al peu del canó, al costat de totes i de tots vosaltres per ajudar a seguir endavant superant els principals obstacles. I entre totes i tots ens n’hem sortit prou bé. Ara cal continuar endavant amb l’espe- rit renovat, amb la il·lusió de sempre i la capacitat de treball inalterable. Tenim Pre- mià de Dalt al cor i volem que bategui en el de totes i tots vosaltres. El 28 de maig us demanem que partici- peu en la festa de la democràcia. Allà ens hi trobarem. Ens esperen canvis que cada cop suc- ceeixen més ràpid i ens deixen menys temps de reacció i adaptació. L’única manera de fer-hi front amb ga- ranties és avançar-se als fets; cal, des de la humilitat, dissenyar amb previsió, ima- ginació i valentia, les condicions que ens permetran encarar i resoldre imprevistos com els viscuts durant els darrers anys: una pandèmia, una crisi econòmica i energèti- ca fruit d’una guerra i un temporal terrible al nostre litoral. A la previsió és important sumar-hi el sentiment de formar part d’una comunitat cohesionada i participativa que compar- teix projecte; un poble unit, en definitiva. La comunitat atresora una força per fer front a les adversitats, molt més gran que la suma de les seves parts o individus. Força que sorgeix de la solidaritat sentida cap a aquells que formen part d’unamateixa rea- litat que cal cuidar i protegir. La darrera necessitat per esdevenir po- derosos davant qualsevol dificultat so- brevinguda és que ningú quedi exclòs d’aquesta comunitat sota cap pretext, ja sigui per origen, gènere, cultura, llengua o condició social. Aquesta exigència dema- na, que dediquemmés i més recursos a fer possible que les diferències esdevinguin riqueses, i que lluitem per minimitzar les desigualtats socials. Són molts anys ja, que a Premià de Dalt no es donen aquestes condicions. Es va a remolc dels esdeveniments sense pro- postes de futur; es governa d’esquena a la major part de la població, provocant des- afecció d’alguns barris vers el poble i les institucions; i les diferències es viuen com un problema, mentre que no s’actua per eliminar les desigualtats. Aquestes són algunes de les prioritats d’ERC Premià de Dalt i ens hem conjurat a ser útils per liderar la transformació i el can- vi necessari. Quan un Govern compleix amb més del 90% del seu programa electoral, a banda de moltes altres propostes i iniciatives inicialment no recollides però generades pel seu Pla de mandat, i, alhora gestiona dos anys de duríssima pandèmia (una catàstrofe mundial sobrevinguda, sense instruccions prèvies ni possibilitat d’anti- cipació, amb canvis constants i amb dedi- cació 24 hores els set dies de la setmana), cal parlar sense embuts i en majúscules de compromís i generositat. Nosaltres continuem implicats al 100% i això es demostra en el recull de legislatura, ple d’iniciatives i projectes vertebradors i de millora de la nostra vila. L’equip encapçalat per Josep Triadó és la garantia per a tirar endavant les millo- res que vivim i viurem a Premià de Dalt: habitatge públic per a tots els segments de la població; consolidació de l’anella esportiva i espai de salut amb la piscina; atracció de talent i empreses generadores de creixement i ocupació; un poble més cívic, sostenible i resilient; l’aposta per la seguretat amb més agents, més serenos/ agents cívics, més càmeres i més coordi- nació amb Mossos; millora de l’educació fent realitat l’Institut Escola Sta. Anna; promoció de l’envelliment actiu amb l’ampliació de l’Espai Respir i l’aposta per la Cultura i el Patrimoni amb el tre- ball constant amb les entitats de la vila i creant esdeveniments que ens posen en el mapa com una vila saludable on viure, créixer i arrelar. Aquesta ha estat la legislatura de l’es- forç, del compliment i d’un impuls cons- tant. Ara, podem parlar de realitats i de fites assolides, però també, de nous rep- tes. Nosaltres Som Impuls per a portar-los a terme i fer un Premià de Dalt cada dia millor. Som Impuls: compromís i garantia amb en Josep Triadó Un canvi necessari, un poble de totes i per a totes. Esquerra, útils per transformar Motius per seguir confiant en Premià de Dalt premiadedalt@socialistes.cat Socialistes Premià de Dalt PSC Premià de Dalt pscpremiadedalt 613 001 181 locals.esquerra.cat/premiadedalt premiadedalt@esquerra.cat EsquerraRepublicanadeCatalunyaPremiàdeDalt @ERCPremiadeDalt ercpremiadedalt @juntsperpremiadedalt @juntsperpremiadedalt

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=