lapinassa #176 - MARÇ 2023

MARÇ 2023 | la pinassa | 3 la pinassa EDITA: Ajuntament de Premià de Dalt | Plaça de la Fàbrica, 1 | 08338 Premià de Dalt (Barcelona) Telèfon 936 931 515 | Redacció i fotografia: Gabinet d’imatge i comunicació Disseny, maquetació i producció: Quid Comunicació, SL | Imprimeix: Gràfiques Garrotxa, SL Impressió feta sobre paper ecològic | Tiratge: 4.500 unitats | D.L: B15451-1989 Josep Triadó i Bergés Alcalde de Premià de Dalt Contacte amb l’alcalde prmd.alcaldia@premiadedalt.cat @josep.t.berges @triadojosep @triadojosep 936 931 503 E l mandat s’iniciava amb dos fets absolutament inesperats, el tem- poral Glòria i la COVID19 , que l’han marcat en gran mesura, especial- ment, la pandèmia. De fet, vam deixar de grans projectes per a posar-nos al costat de les famílies des d’un primer moment, especialment, de les més vulnerables. Estic convençut que la pandèmia va treure el millor de cada persona i cal recordar la gran tasca dels treballadors públics, Policia Local, empresa municipal La Pinassa i la tasca de la xarxa de perso- nes voluntàries que van fer possible en els moments més complicats atendre les necessitats bàsiques de qui ho necessi- tava . Tot això i el telèfon d’emergències 24 hores que vam activar des del depar- tament d’Atenció Social van permetre un seguiment diari de la població a qui vam dur una planta per Sant Jordi i mas- caretes solidàries; vam reforçar l’atenció psicològica a les famílies vulnerables; vam digitalitzar els llibres de tots els centres públics i repartir-los disposi- tius digitals i connectivitats per trencar la bretxa digital i, per a fer més fàcil el tràngol del confinament als més petits, la Policia Local anava a peu de domicili a desitjar-los feliç aniversari. Les trucades La nostra màxima sempre ha estat posar les persones al centre de tot i així s’ha demostrat en els moments més difícils, com va ser la pandèmia telefòniques a persones vulnerables, el repartiment d’àpats a domicili , el ser- vei d’atenció domiciliària, els ajuts a empreses locals... De debò, un orgull veure la implicació de tantes persones en fer la vida del veïnat més fàcil en mo- ments d’incertesa i neguit. Tres anys després, el context és un altre i els grans projectes per a consoli- dar Premià de Dalt com a capital del benestar ja estan en marxa. Destaquen dues accions que ja hem iniciat: l’ habi- tatge públic amb 116 habitatges de lloguer i venda a Can Nolla i la cons- trucció del complex, salut i esport . Us convido a descobrir en aquestes pàgines els temes més destacats de la legislatura. Premià de Dalt, capital del benestar premiadedaltmediaoficial premiadedalt.cat ajpremiadedalt @ajpremiadedalt ajpremiadedalt | | |

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=