lapinassa #176 - MARÇ 2023

MARÇ 2023 | la pinassa | 21 El poble on la gent està més satisfeta de viure-hi Una enquesta revela que el 94% de la població està satisfeta de viure a Premià de Dalt E s tracta del Dibaròmetre, una enquesta promoguda per la Diputació de Barcelona efectuada a la ciuta- dania de la demarcació sobre la percepció de diver- sos aspectes del municipi on resideix. Segons el sondeig el 94% de la població està molt o bastant satisfeta de viure a Premià de Dalt, assolint així el màxim percentatge dels municipis enquestats. Se situa per sobre de la mitjana de la província (77,8%) i del Maresme (80,3%). Pel que fa a l’evolució del poble, el 44,5% de la ciutada- nia enquestada considera que ha millorat, un percentatge força superior al del conjunt de la demarcació, que se si- tua en el 34,6%. Fins al 73,2% de les persones enquestades consideren que Premià de Dalt continuarà millorant (a la província un 55,9%). Gestió municipal La gestió municipal rep una valoració de 7 punts (sobre 10). Els tres serveis més valorats al municipi són la recollida d’escombraries (7,8), la neteja de la vila (7,6) i l’enllumenat (7,5). I els menys valorats, l’accés a l’habitatge (4) i les opor- tunitats de feina (4,9), amb el mateix resultat que la provín- cia de Barcelona. La seguretat ciutadana se situa com el problema més destacat a Premià de Dalt, seguit de l’accés a l’habitatge i el transport públic. Cal remarcar, però, que la percepció de seguretat al municipi es manté per sobre de la mitjana comarcal. L’Ajuntament aprova en el foment de la participació, la transparència i el compromís amb el canvi climàtic. El Dibaròmetre s’ha dut a terme a través d’una enquesta telefònica a 400 persones veïnes de Premià de Dalt. Els tres serveis més valorats són la recollida d’escombraries, la neteja viària i l’enllumenat públic.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=