lapinassa #176 - MARÇ 2023

2 | la pinassa | MARÇ 2023 l Ratificació de la proposta de nomenament del càrrec de Jutge de Pau suplent de Premià de Dalt. l Aprovació de l’establiment del règim de fiscalització prèvia limitada de despeses i obligacions. l Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei “Respir”. l Aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector PP2 Can Nolla, que desenvolupa el POUM de Premià de Dalt. l Aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM per al sector PP3 El Carme. l Aprovació del Text Refós de la modificació puntual del POUM en l’àmbit del polígon d’Actuació Urbanístic núm. 02 “Can Costa”, en què s’incorporen les prescripcions establertes per l’acord de la CTUB de data 3 de febrer de 2023. l Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2022, relatiu a la modificació de les inversions de Serveis Territorials, corresponents a la modificació de pressupost núm. 6/2022. l Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació de caràcter públic no tributari del servei de casal “Estiu Jove”, per a joves que hagin cursat entre 1r i 4t d’ESO (12-16 anys). l Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació de caràcter públic no tributari del servei de casal “Estiu en Marxa”, per a infants d’entre 3 i 12 anys. l Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació de caràcter públic no tributari dels parcs infantils Divertit i D’Hiverntit, per a infants d’entre 1 i 12 anys. l Aprovació inicial del plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals afectats per l’article 2 de la Llei 5/2003, de mesures de prevenció d’incendis forestals. l Ratificació inicial de l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General del Consorci en data 14 de desembre de 2022. l Aprovació de l’esmena a l’acord del Ple de la Corporació de data 18 de juliol de 2022, en el sentit de canviar la data de la festa local corresponent al 29 de maig de 2023 pel dia 5 de juny de 2023. l Autorització de la compatibilitat sol·licitada pel Sr. P.O.R. l Aprovació de l’increment del 2,5% de la massa salarial del personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2023. l Aprovació de la Modificació de Pressupost núm. 03/2023. l Moció per a una Festa Major més inclusiva a Premià de Dalt. PLE MUNICIPAL ORIDNARI 20 DE MARÇ DE 2023 A FAVOR ABSTENCIÓ EN CONTRA Vídeo a Premià de Dalt Mèdia Consulta el vídeo del Ple Municipal

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=