lapinassa #176 - MARÇ 2023

MARÇ 2023 | la pinassa | 11 Més suport econòmic a les entitats Els ajuts a entitats ha crescut un 35% en aquesta legislatura P remià de Dalt disposa d’un teixit associatiu de caràcter cultural d’una gran importància amb una important activitat i que mou un nombre elevat de ciutadans i ciutadanes. Les entitats culturals del municipi són un eix central en la política cultural del nostre poble i, malauradament, van aturar la seva activitat a conseqüèn- cia de la pandèmia durant força temps. Des de la regidoria de Cultura es dona suport a les seves iniciatives, es col·labora en la realització de projectes con- junts i s’atorguen subven- cions per donar suport a les activitats anuals de les mateixes perquè entén que són una peça fona- mental per assolir la qua- litat de vida que caracte- ritza el municipi. En aquest context, s’han augmentat les subvencions a entitats culturals i festives. Concretament, els ajuts augmenten un 25% aquest any 2023, percentatge al que cal sumar el 10% d’increment de l’any 2022. En total, el teixit cultural ha rebut un 35% més de suport econòmic en els darrers dos anys. Amb aquest augment, el govern aposta per l’enfortiment d’aquest teixit i reforça les activitats que aquestes realitzen i que s’adre- cen a tota la població. El teixit cultural és una peça clau per a la cohesió social Premià de Dalt recupera l’activitat un cop superada la pandèmia La regidoria de Cultura i Festes aposta per generar espais de participació i treball conjunt de les entitats per la creació d’activitats.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=