DIBAròmetre 2.0

Navigation Bar

DIBAròmetre 2.0

L'enquesta sobre la percepció ciutadana del municipi, els serveis i l’administració dels ajuntaments de la província de Barcelona. La segona edició del DIBAròmetre es desplegarà al llarg del 2023-2024, i es manté la planificació metodològica, amb una enquesta representativa conjunta per als municipis de menys de 10.000 habitants i una enquesta representativa a cada municipi de més de 10.000 habitants d’acord amb les dades d’1 de gener de 2022 de població disponibles (227 municipis de menys de 10.000 habitants i 83 de més de 10.000 habitants, excloent Barcelona).

Above Content Body

Content Core

Dibaròmetre

L'enquesta sobre la percepció ciutadana del municipi, els serveis i l’administració dels ajuntaments de la província de Barcelona

Below Content Viewlet

Document Actions