Plans municipals d'ocupació

Navigation Bar

Plans municipals d'ocupació

Programes d’experienciació laboral (Plans d’Ocupació). Contractació temporal de persones en atur per a l’adquisició i/o millora de les seves competències professionals

Above Content Body

Content Core

Els principals objectius que persegueixen els plans locals d'ocupació, promoguts per la Diputació de Barcelona,  són contribuir a rebaixar les taxes d'atur als municipis, disparades en temps de crisi econòmica, millorar i fomentar l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones i contribuir al desenvolupament econòmic dels territoris de la demarcació de Barcelona.

El context de crisi s'ha traduït a les administracions públiques en una insuficiència de mitjans per emprendre actuacions adreçades a fomentar l'economia productiva i l'ocupació, situació que ha afectat les condicions de vida de les persones.

Per això, la Diputació de Barcelona dota els municipis d'un fons específic per a:

  • Promoure la contractació de persones en situació d'atur per oferir-los-hi noves oportunitats laborals.
  • Reforçar el paper estratègic dels ens locals per contribuir al desenvolupament econòmic, al foment de l'ocupació i al benestar de la ciutadania.
  • Complementar l'execució de les activitats d'interès general, social i econòmic impulsades pels ens locals.
  • Millorar la capacitació i qualificació professional de les persones en situació d'atur per afavorir una major ocupabilitat.

 

  

Below Content Viewlet

Document Actions