Millora de l'ocupabilitat

Navigation Bar

Millora de l'ocupabilitat

Programes de Millora de l’Ocupabilitat: Programes de formació i orientació professional per a la millora de les competències professionals.

Above Content Body

Content Core

La relació de les persones amb el món laboral té una forta vinculació amb el seu grau d’ocu-pabilitat, és a dir, amb la seva formació, la seva experiència, les seves aptituds i habilitats i, sobretot, amb la seva actitud davant una oferta de treball.

Actualment, l’atur és el problema social més important que tenim. La primera dificultat evident és que no hi ha feina. Però la segona, que de vegades queda tapada, és que moltes persones no saben de què poden treballar i com trobar feina. Abans, quan una persona es quedava sense feina, era habitual acudir a un servei d’inserció laboral i demanar a un orientador quines ofertes de feina hi havia. A partir de l’oferta existent, la persona acabava per decidir on volia treballar. Ara, aquesta lògica ja no és vàlida. La persona que cerca feina ha de saber de què es pot treballar, de què pot treballar, on ha de buscar aquesta feina, etc. És a dir: la persona ha de tenir capacitat per reconèixer la seva situació en el marc actual, ha de tenir allò que anomenem un cert nivell d’ocupabilitat. 

És bàsic doncs tenir informació dels canvis en el mercat de treball de la seva zona i saber com capitalitzar la seva experiència i com aprofitar les oportunitats.

Programa Dinamitza't

Aquesta acció va mnéixer amb l’objectiu d’ajudar les persones d’aquesta població a millorar les seves possibilitats d’accedir al mercat de treball i facilitar-los el camí per assolir els seus objectius professionals. Es duu a terme donant un suport a les organitzacions i empreses que necessitin incorporar professionals amb un capital competencial que aporti valor a la seva activitat i contribueixin a millorar  la seva competitivitat.

Se n'han fet dues edicions, en una aposata pionera per part de l'Ajuntament de donar suport expressament a aquells professionals que tenen un nivell mig o alt de coneixements i capacitats que els fan aptes per accedir a sectors i activitats econòmiques que es consideren en creixement o emergents.

El programa també aporta un nou enfocament del concepte tradicional de “pràctiques en l’ empresa”,  introduint el concepte d’Intraemprenedoria, un fenomen  generalitzat a molts indrets del mon però molt poc conegut i aplicat al nostre país.

El tercer element innovador és la voluntat d’ajudar a aquelles organitzacions que tinguin uns valors i comportaments que provoquen un impacte positiu al seu entorn.

Durant tres mesos els participants aprenen a identificar les tendències de futur i convertir-les en oportunitats professionals, adquireixen un mètode i unes eines per descobrir les seves competències professionals i diferents  tècniques i canals per accedir i desenvolupar-se en mercat laboral.


Posteriorment,es posen en pràctica tots aquests coneixements i executen el seu pla de millora competencial en una empresa o organització del seu interès. És en el marc d’aquestes pràctiques que  també poden convertir les seves idees en un projecte que aporti valor o millori algun aspecte de la mateixa organització.  

Below Content Viewlet

Document Actions