Mesures especials per les festes de Nadal a Catalunya

Navigation Bar

Mesures especials per les festes de Nadal a Catalunya

Above Content Body

Content Core

El PROCICAT va aprovar el 2 de desembre el Pla estratègic per al període festiu de Nadal i canvi d'any, comprès entre els dies 24 de desembre de 2020 i 6 de gener de 2021. El pla contempla les mesures a aplicar relacionades amb l'activitat social, incloent cultura popular i activitat comercial, i preveu també els mecanismes que permetin trobades i reunions de caràcter social i familiar de forma segura en relació al risc de contagi per la Covid-19.

Pautes per les trobades i reunions

Es recomana que les trobades es redueixin al mínim i es limiten a un màxim de 10 persones. Es recomana també que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència, és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents. Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de Covid-19 no poden assistir a trobades o reunions.

Trobades amb persones residents en residències

Les residències facilitaran les visites a les persones residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites sempre que la situació epidemiològica no ho permeti. Es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l'1, el 5 i el 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d'un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes.

Mobilitat territorial i retorn a domicili

Estarà permesa la mobilitat dins de Catalunya. Els perímetres s'ajustaran en funció del tram d'obertura progressiva. En tot cas, es recomana que la mobilitat es minimitzi i mantingui en l'entorn proper. Es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d'estudis.

Confinament nocturn 

Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d'Any es flexibilitzarà el confinament nocturn que s'iniciarà a les 01.30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22 h com és previst per la resta de dies. La Nit de Reis el confinament nocturn s'endarrereix fins a les 23 h per tal que es pugui fer ús de l'horari de compres fins a les 22 h.

Restauració

Els dies 24, 25 i 26 i 31 de desembre i l'1 de gener es permetrà fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula. La Nit de Nadal i la Nit de cap d'Any es permetrà l'obertura al públic fins a la 1 h. L'ocupació de la restauració s'ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

Comerç

La Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials ampliïn l'horari d'obertura fins a les 22h. Les fires només es podran desenvolupar si es fan en espais perimetrats i amb control d'accessos per garantir la superfície de 2,5 m2 per persones i evitar les aglomeracions, i amb el compliment dels aforaments màxims establerts per la normativa.

Actes massius de cultura popular, esportius i altres

Pel que fa a l'àmbit de la Cultura, cal evitar grans esdeveniments. Tota l'activitat de cultura popular s'ha de realitzar de forma adaptada. Només es podrà desenvolupar en espais perimetrats amb control d'accessos per evitar les aglomeracions i registre previ. En espais tancats caldrà preassignar seients.

Quant a les activitats infantils, no es permeten els parcs de Nadal o similars. Si amb caràcter puntual es desenvolupen tallers infantils o altres activitats similars, s'han de fer sense contacte físic, respectant el nombre màxim de persones per grup i sense interacció entre grups.

En les proves esportives que no siguin competicions oficials cal garantir el nombre màxim de 10 participants (si arribem al tram 3, si no 6) i sense públic.

Actes de culte

Es recomana que l'assistència als centres de culte es realitzi en l'àmbit de proximitat i sempre que sigui possible a través de mitjans telemàtics. Es mantindran les limitacions d'aforaments que siguin vigents.

Transport

El transport mantindrà una freqüència elevada en els dies i períodes de més mobilitat.

Altres recomanacions durant aquestes dates:

  • Fer trobades preferentment a l'aire lliure o en espais amb ventilació.
  • No fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència.
  • Ús constant de la mascareta mentre no s'estigui consumint.
  • Garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret.
  • Els 7 dies anteriors a la trobada tots els integrants de la bombolla del Nadal han de minimitzar les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència.

 

 

 

Below Content Viewlet

Document Actions