Descripció

Navigation Bar

Descripció

Above Content Body

Content Core


La regidoria té com a eix central la promoció econòmica del comerç així com la defensa dels consumidors.

  • Atendre al comerciant en la seva relació amb l'administració.
  • Informar i assessorar a comerciants i associacions.
  • Potenciar, impulsar i promocionar el comerç local. 
  • Impulsar el mercat municipal i el mercat de venda no sedentària com a espais de concentració i d'activitat comercial al municipi.
  • Fomentar la participació dels agents econòmics i socials del  municipi.
  • Informar i orientar als consumidors  sobre l'exercici dels seus drets.
  • Assessorar tècnica i jurídicament en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries.
  • Tramitar denúncies i reclamacions, i mediar en la resolució de conflictes de consum.
  • Àrea de Comerç

El servei de Promoció Econòmica en l'interès en millorar l'eficàcia de les actuacions que es realitzen, va endegar l'any 2006 diverses actuacions orientades a impulsar el comerç local.
L'estudi de dinamització comercial  va ser el primer pas, seguit del Pla de Dinamització Comercial que ha iniciat les primeres accions, per tal que esdevingui la locomotora comercial i de desenvolupament econòmic del municipi.

Es tracta doncs d'un projecte de reconeixement, anàlisi i de propostes estratègiques de millora adreçat a consolidar una estructura comercial sòlida del municipi que pot aportar, sens dubte, un major nivell de dinamisme al municipi.

Below Content Viewlet

Document Actions