Consells

Navigation Bar

Consells

De forma periòdica, l'Agència Catalana del Consum duu a terme campanyes adreçades a les persones consunmidores perquè tinguin coneixement dels seus drets a l'hora de comprar un producte o un servei.

Above Content Body

Content Core

Sou persones consumidores i usuàries quan compreu un producte o contracteu un servei en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

Com a persona consumidora i usuària teniu dret a:

  • La protecció de la salut i a la seguretat.
  • La protecció dels interessos econòmics i socials
  • La indemnització i reparació de danys.
  • La protecció jurídica, administrativa i tècnica.
  • La informació, l'educació i la formació.
  • La representació, la consulta i la participació.
  • Els drets lingüístics.

Per tal de fer efectius aquests drets, l'Agència Catalana del Consum us informa sobre la seguretat i els riscos dels diferents productes i serveis que trobem en el mercat i sobre els vostres drets i deures com a persona consumidoraa través de campanyes diverses.

Consells diversos

  

  

  

Com reclamar?

 

Below Content Viewlet

Document Actions