Notícies

Navigation Bar

Mesures especials contra l'incivisme a la Nit de Reis

Es reforça el dispositiu preventiu per evitar actes vandàlics durant la nit en què ens visiten els Reis d’Orient.

Above Content Body

Content Core

Durant la nit del 5 al 6 de gener a Premià de Dalt ha estat tradició entre la gent jove canviar les coses de lloc i fer bromes simpàtiques. Els darrers anys però, va haver-hi gent -també persones d’altres municipis- que va aprofitar la suposada tradició per a cometre actes vandàlics al poble. Alguns d’aquests, com ara la crema de contenidors o malmetre el mobiliari urbà, van ser degudament castigats amb sancions econòmiques.

Per a aquesta Nit de Reis, el dispositiu preventiu inclou la Policia Local, Mossos d'Esquadra i agents cívics/serenos, especialment entre el centre urbà i la zona de Can Figueres i Vogi, ubicacions on acostumen a tenir lloc les incidències durant aquesta nit. A banda, i també com a mesura preventiva, a les 3 de la tarda es retiraran els contenidors de residus d’aquest àmbit per tal d’evitar la seva crema. Aquests es tornaran a col·locar el dia de Reis, 6 de gener, a primera hora del matí.

Delictes i infraccions

Accedir a propietats públiques o privades per emportar-se qualsevol cosa pot constituir delictes de robatori amb força. A l'Ordenança municipal es recullen les infraccions objecte de denúncia, que poden arribar fins als 3.000 €. En cas de persones menors d'edat, els responsables civils subsidiaris són els pares i mares del menor. Entre les infraccions hi ha les següents:

 • Pertorbar el descans veïnal amb aparells reproductors de so, cants, crits o qualsevol acte molest
 • Consumir alcohol a la via pública
 • Fer un ús impropi de l'espai públic i els seus elements de manera que es deteriori o malmeti
 • Actuar incívicament no respectant els béns i espais públics
 • Tenir una conducta vandàlica, incívica, agressiva o negligent en l'ús del mobiliari urbà o deteriorament de l'espai i els seus elements
 • Fer grafitis o pintades
 • Col·locar cartells, pancartes, rètols o adhesius

La responsabilitat penal hi és des dels 14 anys. Una persona que cometi un delicte a partir dels 14 anys pot ser detinguda. Els responsables civils dels menits són els pares/mares o tutors legals.

Tipus de delictes

 • De danys: trencar objectes de propietat pública o privada pot ser motiu de detenció. Exemple: trencar armariet de l'enllumenat.
 • Contra la seguretat vial: col·locar objectes a la via pública que posin enperill o risc la circulació.
 • De furt: endur-se objectes de propietat aliena pot constituir delicte de furt. Exemple: portes de barris
 • Robatori amb força: accedir a propietats públiques o privades per emportar-se qualsevol objecte

Des de l’Ajuntament de Premià de Dalt es fa una crida a la responsabilitat alhora que es recorda la tolerància zero del consistori amb els actes vandàlics i la inseguretat. També es demana la col·laboració del veïnat i si aquest detecta alguna incidència, que es truqui d'immediat la Policia Local al telèfon 93 693 15 00.

 

Bateries de contenidors que es retiren

Below Content Viewlet

Document Actions