Inici > Ārea serveis personals > Seguretat ciutadana i Policia Local
SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA LOCAL
Logotip Policia Local
RESPONSABILITATS:
 • Ordenar, dirigir i senyalitzar el trānsit en el nucli urbā, d'acord amb allō establert en les normes de circulaciķ.
 • Instruir atestats per accident de circulaciķ dins dels casc urbā.
 • Participar en les funcions de Policia Judicial en la forma establerta en l'article 29.2 de la Llei Orgānica 2/86.
 • Prestaciķ d'auxili, en cas d'accident, catāstrofe o calamitat pública, participant en la forma prevista per les Lleis en execuciķ dels Plans de Protecciķ Civil.
 • Fer diligčncies de prevenciķ i quantes actuacions tinguin tendčncia a evitar la comissiķ d'actes delictius en el marc de colˇlaboraciķ establert a les Juntes de Seguretat.
 • Vigilar els espais públics i col•laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la Policia de les Comunitats Autōnomes en la protecciķ de les manifestacions i el manteniment de l'ordre a les grans concentracions humanes, quan es sigui requerit per aixō.
 • Protegir a les Autoritats de les Corporacions Locals i vigilāncia i custōdia dels seus edificis i/o instalˇlacions.
 • Cooperar en la resoluciķ de conflictes privats quan es sigui requerits per aixō.
POLICIA DE TRĀNSIT:
La seva funciķ és facilitar el desenvolupament normal del trānsit mitjanįant l'ordenaciķ i regulaciķ dels moviments i estacionaments dels vehicles.
En cas d´accident de trānsit les actuacions que es segueixen tenen per finalitat assistir i informar els implicats, recollir les dades i proves de l'accident per a investigacions i atestats pertinents, i restablir la seguretat del trānsit.
 
POLICIA DE PROXIMITAT:
 • Tasques de prevenciķ
 • Plans d'emergčncia
 • Informaciķ
 • Control de desperfectes de la via pública
 • Control d'obres a la via pública
 • Animals abandonats
 • Festes populars i revetlles
 • Actes multitudinaris
 • Actes esportius
 • Absentisme escolar
 • Drogaaddicciķ
POLICIA ADMINISTRATIVA:
Dins d'aquest marc, la Policia Local realitza funcions de control de tot allō que suposi una alteraciķ a la normativa de les ordenances i altres disposicions municipals com ara el control d'obres, venda ambulant, animals, sorolls, olors, abocaments ...

L'actuaciķ dins d'aquest servei és molt variada i pot anar d'una soluciķ immediata de l'assumpte, fins el seguiment de diligčncies i informes per a la seva soluciķ. Cal destacar en aquest apartat, aquells serveis solˇlicitats per part dels ciutadans a la Policia Local, bé mitjanįant trucades telefōniques o requeriment personal dels veīns de la ciutat mentre els components del Cos efectuen els serveis de patrulla habituals pel poble, o presentant-se a les dependčncies policíaques, a més a més d'aquells detectats directament pels agents:

 • Controls de sorolls i fums
 • Propostes de senyalitzaciķ
 • Millores de circulaciķ
 • Assistčncia en accidents

EDUCACIĶ VIĀRIA:
Conjunt d´instruccions i recomanacions que te per objectiu millorar la cultura sobre aconseguir comportaments més segurs i més respecte a la normativa viāria, mitjanįant la informaciķ i formaciķ especialment entre la poblaciķ en edat escolar.

POLICIA JUDICIAL:
La Policia Local té un paper important dins de l'esquema de la seguretat ciutadana. Ens trobem amb dos tipus d'actuacions:
 • La prevenciķ del delicte
 • La persecuciķ d'aquest

ENLLAĮOS D'INTERČS:

Consells de seguretat

Denúncies per internet

Internet: informaciķ i consells per a joves i pares

 
Dades de la regidoria

Regidor: Marc Tintoré i Serra
Caporal Cap accidental:
José María Sevillano
Plaįa de la Vila, 1
Telčfon: 93 693 15 00

Atenciķ telefōnica 24h al dia TOT l'any
Emergčncies: 112

OFICINES

OAC
Plaįa de la Fābrica, 1
Tel: 93 693 15 15
oac@premiadedalt.cat

Policia Local
Plaįa de la Vila, 1
Tel: 93 693 15 00
policia@premiadedalt.cat
Ocupaciķ i Promociķ Econōmica
Plaįa del Mil.lenari, 5
Tel: 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat
Serveis Socials
Plaįa del Mil.lenari, 6
Tel: 93 693 15 91
serveissocials@premiadedalt.cat