Incidències

Navigation Bar

Vorera plena de planes trepadisses

Es impossible circular per la vorera en qüestió ja que està plena de plantes crases trepadisses, al tenir que transitar per el vial ho fa molt perillós ja que existeix un canvi de rasant de la calçada molt important i els cotxes no et veuen venir, fet que pot provocar un accident molt greu. Demano que es podin les plantes que pengen del mur existent i s'acabi de pavimentar el tram de vorera fins sota el pont de l'autopista.

Above Content Body

Content Core

foobar text

Below Content Viewlet

Document Actions