Incidències

Navigation Bar

Mosquit tigre

Per tercer cop informo que al carrer Dolça de Provença 9 hi han mes de 15 testos amb plats que acumulen aigua i per tant son niu de mosquit tigre. Els testos estan al mur de separació del jardí amb la rampa del parqing comunitari. En el seu dia ja se li va dir a la propietaria que els retirés. També es un perill en cas de vent ( ja va caure un dia una figureta de fang a la rampa). Demano actueu el mes aviat possible ja que ploura molt aquest propers dies i ja estem tremolant. Aprofito per dir que mai heu contestat als altres missatges sobre aquest mateix assumpte. Encara que es una vivenda privada ens afecta a tots.

Above Content Body

Content Core

foobar text

Below Content Viewlet

Document Actions