Incidències

Navigation Bar

Manipulació incorrecta del cablejat de la via pública

La setmana del 20/2/22 han manipulat el cablejat de la via pública per la instal·lació de llum i telefonia a la casa situada al C/ Camí de la Pedrera, 18. A la façana cantonada C/ Mosen Josep Mas, han fet malbé els cables de la via pública que donen servei a la resta dels veïns. Han deixat els cables penjant a molt baixa altura i llençats al terra fet que provoca perill pels veïns i dificultat per el pas dels vehicles ja que podrien quedar enganxats amb els cables i fer malbé tot el cablejat.

Above Content Body

Content Core

foobar text

Below Content Viewlet

Document Actions