Incidències

Navigation Bar

Incorporacions Carretera dels Sis Pobles a Torrent Castells

Les dues incorporacions des de la carretera dels sis pobles a torrent castells son confuses per a molts vehicles, prova d'això és la circulació errònia que se'n fa ja que s'utilitza com a rotonda, com a giratori de canvi de sentit o es produeixen les incorporacions a través del carril destinat a fer-ho des de l'altre sentit. Aquest fet succeeix previsiblement ja que la senyalització vertical com horitzontal és nul·la, donant a confusió a vehicles que no freqüenten el barri. A més a més, seria bo intentar inquibir-hi algun pas de vianants. Demano senyalitzar-ho correctament ja que he estat testimoni de varis ensurts.

Above Content Body

Content Core

foobar text

Below Content Viewlet

Document Actions