Incidències

Navigation Bar

Focus perillós de mosquit tigre

Cursada instància a l´ajuntament Octubre 2019 sense resolució. Trucat a l´ajuntament en diverses ocasions per interessar-me per la resolució, que mai arriba. En el nombre 46 del carrer Joan Maragall hi ha una piscina amb 20m2 amb 1 pam d´aigua totalment desatesa i verda. Això és un focus inmens de mosquits tigre que porta als veïns colindants a situació d´insalubritat. Prou difícil és controlar la plaga amb condcions normal, que només cal aquest tipus d´incivisme.

Above Content Body

Content Core

foobar text

Below Content Viewlet

Document Actions