Incidències

Navigation Bar

Cruilla Torrent Malet - Carretera dels sis pobles

Ja farà mig any es va obrir un sot en el lateral del vial per a destaponar el clavegueró de les aigües pluvials provinents del torrent situat just damunt de la carretera ja que causava grans enfangades fins al mateix camí del mig. Considero que és un risc tenir el sot obert i senyalitzat amb tanques d'obra ja que pot patir-hi un accident qualsevol vehicle, la zona per la nit no es troba gaire il·luminada i en cada pluja es segueix produint un fangueig que pot fer patinar els vehicles. Demano una solució al respecte.

Above Content Body

Content Core

foobar text

Below Content Viewlet

Document Actions