Incidències

Navigation Bar

Comunicació de l'estat del terreny municipal ubicat a la Carretera de l'Enllaç que limita amb la zona posterior de la meva vivenda de l'Avda. Puig de Pedra, 2

El terreny en qüestió es troba a la carretera de l'Enllaç i comentar que: Primer: Els arbres s'han apropat massa a la vivenda i la vegetació ha crescut de tal manera que ja arriba a l'alçada de les finestres del garatge. En conseqüència la càrrega de foc s'ha elevat i hi ha risc d'afectació a la façana i per conseqüència a la vivenda. Segon: Aquesta situació ha esta avisada telefònicament a l'Ajuntament en varies ocasions. Prego facin els tràmits i actuacions necessàries a fi i efecte que el terreny no provoqui cap dany a la vivenda ni que sigui originari de cap incendi arran les elevades temperatures que hi ha actualment i la gran quantitat massa vegetativa.

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions