Incidències

Navigation Bar

Clavegueram, voreres i arbrat

Molt bona tarda, voldria posar en coneixement vostre, l'embossament de les respectives boques de clavegueram (no totes) al carrer Av. Catalunya, cantonada plaça Catalunya. També la falta per renovació d' arbrat amb aquest tram fins la riera (pont autopista).Alguna mancança de enrajolat en la vorera (plaça Catalunya), degut a la retirada de pals elèctrics en el seu moment. També la poca visibilitat nocturna de l'enlluernament públic (crec que faltaria alguna llumeta més).

Above Content Body

Content Core

Below Content Viewlet

Document Actions