Serveis bàsics

Navigation Bar

Serveis bàsics

Garantir als veïns/es del poble els serveis bàsics (aigua, llum, neteja) és la seva funció principal. Per tant el seu bon funcionament és sinònim de qualitat de vida.

Above Content Body

Content Core

Servei d'abastament d'aigua i clavegueram

L'abastament és un dels primers passos en el cicle de l'aigua i consisteix en la captació, la potabilització i la distribució d'aigua de diverses fonts per al consum domèstic, industrial i municipal.

 

Servei d'enllumenat públic

 

Serveis de neteja viària i dels edificis municipals

Actualment, l'Ajuntament té encomanat aquests serveis municpals a  la Societat municipal La Pinassa, S.A. 

Below Content Viewlet

Document Actions